Ősztől jelentősen megújul a Felsőoktatási Információs RendszerAz Oktatási Hivatal (OH) a Falk1 Edutus Rendezvényházban tartott egész napos konferencián mutatta be június 26-án a felsőoktatási intézményeknek a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) intézményi és személyi nyilvántartásainak fejlesztési eredményeit.

 

Dr. Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke ismertetette a FIR szerepét és jelentőségét, az ágazati elvárások és a FIR teljesítőképességének összefüggéseit (relevancia, teljes körűség, hitelesség, használhatóság). Stéger Csilla, a Felsőoktatási Főosztály vezetője összefoglalta a FIR-ben megvalósított filozófiaváltás mentén kialakított fejlesztési koncepció stratégiai csomópontjait (a hitelesség jelentése, pillanatképek beküldése, adatminőségi státuszok, rugalmasság), amelyek a jóval hatékonyabb központi nyilvántartás és egységes informatikai keret kialakítását, valamint az ellenőrzési folyamatok megfelelő működését is lehetővé teszik. Fejérvári Bence, az Educatio Nkft. folyamatmenedzsere beszélt a technológiai fejlesztések és a kommunikációs változások legfontosabb elemeiről (új adattárolási mód, historikus adatkezelés, több kommunikációs csatorna, adathibák egyeztetése). Végül Demcsákné dr. Ódor Zsuzsanna, a Felsőoktatási Információs Rendszerek Osztályának vezetője mutatta be a felsőoktatási képzési szerkezet megújult szakmai és informatikai leképezésének fő jellemezőit (egységes, rugalmas, logikus, konzisztens fogalomhasználat és képzési struktúra).

A megnyitót követően két szekcióban zajlott tovább a konferencia, és hét előadás hangzott el a központi személyi (FIR SZNY) és intézményi (FIr IT) nyilvántartás változásainak szakmai és informatikai részleteiről.

A FIR személyi nyilvántartás vonatkozásában az intézményi bejelentések tartalmának és módszereinek átalakítását, a bejelentett adatok feldolgozásának, az oktatási azonosítók kezelésének, az intézmények rendelkezésére álló visszajelzéseknek, vagyis a teljes adatkezelési folyamatnak a megújulását mutatta be „A FIR SZNY folyamatai” című előadás.

A FIR megújuló adattartalma alapján számítással és aggregálással kinyerhető és hasznosítható adatkörökről, a felsőoktatási statisztikák FIR-es alapokra helyezéséről szólt a „Hozzáadott értékek a FIR-ben” című előadás, illetve „Adatstruktúra változások” címmel a módosítások okainak és megoldásainak ismertetésére került sor.

A bejelentett adatok minőségéről és tisztaságról, az adatellenőrzési folyamat igen jelentős átalakításáról, az új adatellenőrzési szabályokról, a központból az intézményekhez eljuttatott hibajelzések szerkezetéről és kezeléséről tájékoztatott a „FIR SZNY adatminőség” című bemutató.

A FIR intézményi nyilvántartás vonatkozásában a hatósági nyilvántartás és a FIR intézménytörzs megfeleltetését, a hatósági folyamatok elektronikus kezelését, az új képzések nyilvántartásba vételére és módosítására az elektronikus ügyintézéssel indítható kérelmek lehetőségeit foglalta össze a „Hatósági folyamatok az új FIR-ben” című előadás.

Az intézményi adatkörök bővüléséről, az adatszerkezet jelentős egyszerűsítéséről és a rugalmasabb változás-kezelés megoldásairól tájékoztatott a „FIR2 IT intézményi nyilvántartás” című előadás, a felsőoktatási képzési szerkezet új, irányított gráf modelljének és informatikai leképezésének a részleteit, a képzések tartalmi felépítésének és a strukturált grafikus ábrázolásnak a kapcsolatát, a képzési elemeknek és az elemek közötti kapcsolatoknak a megjelenítését az elektronikus nyilvántartásban a „Képzések a FIR2-ben” című előadás elemezte.

 

{module Forrás: edupress|none}