Újabb szinten lehetne államilag elismert nyelvvizsgát tenniEgy újabb szinten is lehetne államilag elismert nyelvvizsgát tenni a nyelvvizsgáztatásról szóló kormányrendelet-tervezet értelmében.A kormany.hu oldalon közzétett, szeptember 17-ig véleményezhető javaslat szerint bevezetnék, hogy államilag elismert nyelvvizsgát ne csak B1, B2, C1 szinten lehessen tenni, hanem A2 szinten is.

 

Az A2 szintű nyelvtudást mérő vizsgán a mindennapi élethelyzetekben és/vagy szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, személyes élettérrel kapcsolatos idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét mérnék.

A nyelvhasználó eszerint megérti a leggyakrabban előforduló szókincset, ha a számára legközvetlenebb személyes dolgokról van szó, például a személyével, a családdal, vásárlással, a közvetlen környezettel vagy a munkával kapcsolatban. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések lényegét, képes nagyon egyszerű kommunikációra, valamely ismert témáról vagy cselekvésről információt cserélni valakivel, egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tud életkörülményeiről.

Az előterjesztő Emberi Erőforrások Minisztériuma a tervezetet azzal indokolja, hogy Magyarországon az alapfoknak nevezett B1 szint valójában a nyelvtudásskála közepét jelenti, a nyelv önálló használatával.

Bizonyos szakmákban, foglalkozásokban azonban elegendő lenne a külföldi, illetve a hazai munkavállaláshoz az A2 nyelvi szint elérése, illetve dokumentálása a munkáltatónak. Ez például a szakképzésben részt vevőknek jelentene motivációt nyelvtudásuk objektív megméretéséhez – írták.

Az előterjesztés a nyelvvizsgaközpontok akkreditációjáról is szól. E szerint az akkreditáció kétévente megújítandó, a nyelvvizsgaközpontok kérelmére indul. A megújítás ellenőrzéshez kötött, az ellenőrzés költségeit a vizsgaközpontok igazgatásszolgáltatási díjként költségarányosan – az általuk lefolytatott vizsgák számának függvényében – viselnék.

A javaslat rögzíti azt is, hogy akkreditált vizsgaközpontként olyan oktatási vagy vizsgáztatási tevékenységet folytató, Magyarországon bejegyzett jogi személy működhet, amely képes és alkalmas papíralapú vagy számítógépes nyelvvizsgák lefolytatására, vizsgarendszere megfelel az akkreditáció feltételeinek, emellett angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv esetén nyelvenként legalább öt, egyéb nyelveknél legalább három nyelvvizsgáztatásra alkalmas személy vizsgáztatóként való alkalmazását igazolja.

Külföldi jogi személy a Magyarországon bejegyzett szervezete vagy intézménye által kérelmezheti vizsgaközpontként való akkreditációját.

{module Forrás: edupress}