Változnak az érettségi vizsga szabályaiAz előrehozott, a szintemelő érettségi vizsgával és a vizsgatárgyakkal kapcsolatos változások várhatók 2014. január 1-jétől – olvasható az oktatas.hu oldalon.

 

I. Az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos változások

Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók – a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén – csak a középiskolai tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában tehetnek, és csak a Magyarországon tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából. Ennek megfelelően a

2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában érvényesek utoljára az előrehozott vizsgák eddig megszokott szabályai. A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában már csak az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot eggyel, illetve kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, és csak idegen nyelvből, illetve informatikából. A 2014/2015. tanévtől az október-novemberi vizsgaidőszakokban már nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsga letételére.

A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni. Ez a korlátozás már érinti a 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában sikertelen vizsgák javító, pótló vizsgáit is. Azok a tanulók tehát, akiket ekkor javító vagy pótló vizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában tehetik le.

Változatlan az a szabály, amely értelmében azoknak a vizsgázóknak, akik rendes érettségi vizsgára jelentkeztek, ám a középiskola utolsó évfolyamán valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, és így nem fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, előrehozott vizsgává minősíthető át a többi vizsgájuk, a vizsgatárgytól függetlenül (azaz nem csak a magyarországi középiskolában tanított nyelvek és az informatika vizsgák). Emellett előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek – az előrehozott érettségi vizsga fogalmának változásától függetlenül is – bármely érettségi vizsgatárgyból azok a vizsgázók, akik a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat. Ezt azonban 2014. január 1-jétől kizárólag a május–júniusi vizsgaidőszakban tehetik meg.

II. A szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos változások

Azok a tanulók, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten – magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából – előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. Ugyanakkor a középiskola végzős tanulói, a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték (vagyis az év végén nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már rendelkeznek.

A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.

III. A vizsgatárgyakkal kapcsolatos változások

1. Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyat érintő változás

A 2013/2014. tanév május–júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból csupán az öt (kötelező és kötelezően választandó) vizsgatárgyon felüli, szabadon választott (hatodik) vizsgatárgyként tehető érettségi vizsga.

2. Nemzetiségi nyelv érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos jogszabályi változások

A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszaka az utolsó, amikor a német nemzetiségi nyelv, a horvát nemzetiségi nyelv, valamint a szlovén nemzetiségi nyelv vizsgatárgyakból érettségi vizsgát lehetett tenni. A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiség nyelvéből, mint idegen nyelv (német nyelv, horvát nyelv, szlovén nyelv) vizsgatárgyból jelentkezhetnek érettségi vizsgára.

A középszintű szóbeli érettségi vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített tételsorba, az intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét képező nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni.

3. Négy művészeti érettségi vizsgatárgy megszűnése

A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta hat művészeti vizsgatárgyból tehettek érettségi vizsgát a jelentkezők. Ezek közül négy vizsgatárgyból 2014. január 1-jétől megszűnik a vizsgázási lehetőség (tehát ezekből a vizsgatárgyakból utoljára a 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni). A további két vizsgatárgyból (művészettörténet és népművészet) pedig a későbbiekben, mint választható közismereti vizsgatárgyból lehet vizsgázni.

A megszűnő vizsgatárgyak a következők:

• ábrázoló és művészeti geometria,

• magyar népzene alapjai,

• hangtani és akusztikai ismeretek,

• hangkultúra.

IV. Az érettségi vizsga szabályainak később életbe lépő változásai

1. Az akkreditált érettségi vizsgatárgyak megszűnése

Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október–novemberi vizsgaidőszakban lehet utoljára érettségi vizsgát tenni

2. Új választható közismereti vizsgatárgy – pszichológia

Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni.

3. Közösségi szolgálat

A 2016. január 1-jét követően megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

4. Kötelezően választandó ágazati szakmai vizsgatárgyak

A szakközépiskolák esetében 2017. január 1-jétől kötelezően választandó vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kell első alkalommal a szakközépiskolákban tanulóknak kötelezően az ágazati szakmai vizsgatárgytól érettségi vizsgát tenni.

{module Forrás: edupress}