Az ombudsman fenntartja a felsőoktatási felvételivel kapcsolatos megállapításait és ajánlásaitAz ombudsman annak ellenére fenntartja a felsőoktatási felvételi rendszer szabályozásával kapcsolatos megállapításait és ajánlásait, hogy azokkal a felsőoktatásért felelős államtitkár nem ért egyet – olvasható a Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának csütörtöki közleményében.

Szabó Máté ombudsman szerint abban konszenzus van, hogy a rendszerben egyszerre kell érvényesülnie a kiszámíthatóság és a stabilitás jogállami követelményének, az esélyegyenlőségnek és az egyenlő hozzáférésnek, az átláthatóságnak és a döntésekért való felelősségnek. A biztos legnagyobb aggálya az, hogy a jelenlegi döntési szisztéma a jogbiztonság minimumának sem képes eleget tenni.

Az ombudsman álláspontja szerint egy olyan stabil és világos eljárási struktúrát lenne indokolt megteremteni, ahol a felsőoktatásért felelős miniszter feladata a szakmai előkészítés és javaslattétel, az Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjaié a tervezetek véleményezése, a kormányé a döntéshozatal, amelyre az Országgyűlés által megalkotott garanciális szabályok közt kerülhet sor.

Az ombudsman közleményében emlékeztetett rá, hogy a témában írt jelentésével szemben Klinghammer István, felsőoktatásért felelős államtitkár indokolatlannak tartotta a felvételi rendszer átgondolását és nem látta szükségesnek, hogy megfogalmazzák a felsőoktatásban való részvétel állami támogatásával kapcsolatos döntéshozatal törvényi garanciáit.

Az államtitkár azt az ombudsmani javaslatot sem támogatta, hogy jogszabályi formában hozzák meg a felsőoktatási felvétellel kapcsolatos alapvető döntéseket. Az államtitkár szerint rendelkezésre állnak a szükséges törvényi garanciák, azok a korábbi megoldásokhoz képest rugalmasabbá váltak. Az ombudsman jelentésében kifogásolt intézkedések pedig a jelentkezők és a hallgatók érdekeit szolgálták.

Az ombudsman utóbbi években folyatott vizsgálatai szerint azonban a korábban is ingatag egyensúly vészesen megbomlott, átbillent a „rugalmasság”, a folyamatos változtatás irányába. A jelenlegi döntéshozatali rendszer mellett nem láthatóak szakmai és jogi érvek, csökkent az átláthatóság és a döntésekért való felelősség. Hiányoznak azok a tartalmi garanciák, amelyek keretet szabnának a folyamatos és drasztikus, az érintettek számára követhetetlen változásoknak – válaszolt közleményében az államtitkár reakciójára az ombudsman.

Szabó Máté ombudsman a már megtett, illetve a megtenni kívánt intézkedésekről 30 napon belül ismételt tájékoztatást kért a minisztertől.

{module Forrás: edupress|none}