A nemzetiségi nyelv és irodalom és a nemzetiségi nyelv vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik el a 2013/2014. tanév őszi érettségi vizsgaidőszaka október 11-én. Ez a 19. vizsgaidőszak a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszerben.

Ez az utolsó őszi vizsgaidőszak, amelyben előrehozott vizsgát lehet tenni: 2014-től az október-novemberi vizsgaidőszakban az előrehozott vizsga letételének lehetősége megszűnik.

 

A vizsgaszervezésre kijelölt középiskolákban és a 20 kormányhivatal szervezésében 197 vizsgahelyszínen 19 620 fő érettségizik október 11. és november 29. között.

A vizsgák 296 érettségi vizsgabizottság közreműködésével zajlanak majd.

• A vizsgaidőszak kezdete október 11. (első vizsganap), a vége november 29. (a középszintű szóbelik utolsó vizsganapja).

• Az írásbeli vizsgák október 11-étől október 25-éig tartanak.

• Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdete november 6., vége november 12., a középszintű szóbeli vizsgák időszaka november 21-29.

A diákok együttesen több mint 22 900 vizsgát tesznek le.

A 22 900 vizsgából (kerekítve) 3900 vizsga emelt szintű, 19 000 pedig középszintű vizsga.

Az emelt szintű vizsgák száma az elmúlt év őszi vizsgaidőszakához képest mintegy 5 százalékkal nőtt.

A diákok választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven letett vizsgatárgyakat (például történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika stb. valamely idegen nyelven) külön számolva – 107 tárgyból lesz középszintű és 42 tárgyból emelt szintű érettségi vizsga.

A 2011. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak óta emelt szintű vizsga csak azokból a vizsgatárgyakból tehető, amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontot adó tárgyként figyelembe vehetők.

A jelentkezők – a megfelelő feltételek megléte esetén – ebben a vizsgaidőszakban utoljára élhetnek a 7 vizsgafajta mindegyikével, azaz a rendes, az előrehozott, a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi letételével.

Az őszi vizsgaidőszakban az előrehozott érettségi vizsgára jelentkeznek a legtöbben. A középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok több mint 11 300 ilyen vizsgát tesznek le idén ősszel, ez az összes vizsga 49 százaléka. Jelentős még az úgynevezett „rendes” érettségi vizsgák száma, több mint 3000 (13 százalék). A javító vizsgák aránya 22 százalék, míg a szintemelő vizsgáké több mint 8 százalék.

Az ismétlő érettségi vizsgák száma a 2012. október-novemberi vizsgaidőszakhoz képest közép- és emelt szinten is némi csökkenést, a kiegészítő érettségi vizsgák száma némi emelkedést mutat.

A vizsgaszervezés a 2005 őszén bevezetett, és azóta eredményesen működő szakmai és biztonsági eljárásrend szerint zökkenőmentesen folyik. A vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatokat a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatalok látják el.

A vizsgatárgyak köre és az egyes vizsgatárgyak részletes követelményei nem változtak.

A 2013. évi október-novemberi érettségi vizsgák menetrendje:

– emelt és középszintű nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv: október 11., 8.00

– emelt szintű magyar nyelv és irodalom, valamint középszintű magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv: október 14., 8.00

– emelt szintű egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, katonai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), kereskedelmi és marketing alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, illetve középszintű rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak: október 14., 14.00

– emelt és középszintű matematika: október 15., 8.00

– emelt és középszintű földrajz: október 15., 14.00

– emelt és középszintű történelem: október 16., 8.00

– emelt szintű latin nyelv, illetve középszintű latin nyelv és héber nyelv: október 16., 14.00

– emelt és középszintű angol nyelv: október 17., 8.00

– középszintű filozófia: október 17., 14.00

– emelt és középszintű informatika: október 18., 8.00

– emelt szintű orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv, valamint középszintű orosz nyelv, egyéb nyelvek: október 18., 14.00

– emelt és középszintű német nyelv: október 21., 8.00

– középszintű mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma: október 21., 14.00

– emelt és középszintű olasz nyelv: október 22., 8.00

– emelt szintű kémia, gazdasági ismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, természettudomány, valamint középszintű kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak: október 22., 14.00

– emelt és középszintű spanyol nyelv: október 24., 8.00

– emelt szintű biológia és társadalomismeret, valamint középszintű biológia: október 24., 14.00

– emelt és középszintű francia nyelv : október 25., 8.00

– emelt szintű fizika, valamint középszintű fizika, művészeti tárgyak, ének-zene: október 25., 14.00

A 2013. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák:

– emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: november 6-12.

– középszintű szóbeli érettségi vizsgák: november 21-29.

{module Forrás: edupress}