A sportolási lehetőségekkel élő egyetemi ifjúság olyan meghatározott értékeket követ mint a kitartás, a szorgalom, a munka megbecsülése, a kitűzött cél iránti elkötelezettség, vagy a társakra való figyelés, melyek a sporttevékenység során bensővé tett értékek a sport világán kívüli is fontosak – vallja Karácsony András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) stratégiai rektorhelyettese, akit október 3-án választottak meg a 115 éves Budapesti Egyetemi Atlétikai Club elnökévé. Terveiről beszélgettünk.

Egyhangúlag választották meg a BEAC elnökének. Milyen célokat fogalmazott meg az elnökség kapcsán? Mire fordít majd fokozott figyelmet?

Egyhangúlag választott meg a küldöttgyűlés, s ezzel folytatódott az a hagyomány, hogy az Egyetem (ELTE) egyik vezetője részt vesz a BEAC irányításában. Így pl. az elődöm, Kiss Ádám professzor az ELTE TTK dékánja volt a korábbiakban. Nem véletlenül említettem a leköszönt elnök nevét, mivel azt az alapvető célt fogalmaztam meg a küldöttek előtt, hogy a Kiss Ádám elnökségével megkezdett úton haladjunk tovább. S ebben jelentős segítséget ad, hogy az előző ciklus alelnökei (Szabó László, Székely Mózes) és az ügyvezető igazgató (Simon Gábor) vállalták, hogy továbbra is segítik az új elnök munkáját. Ez a „megkezdett út” nagyon röviden azt jelenti, hogy a BEAC és az ELTE közötti kapcsolatot szorosabbá kell tenni. A történelmi előzmények alapján ebben semmi különös nincs, hiszen a 115 évvel ezelőtti alapítástól kezdve a BEAC mindig egyetemünk sportolni vágyó tanulóinak, oktatóinak nyújtott lehetőséget. Ám 1990 után, mivel sportszervezetként önálló jogi személlyé vált, s ennek következtében napi működésében is hosszabb ideig távol került az ELTE-től, újra fontos célként jelenhetett meg a kapcsolatok helyreállítása, megteremtése. És ebben úttörő szerepet játszott az előző elnök. A kapcsolat szorossá tétele ugyanis fontos érdeke az ELTE-nek, mivel a BEAC – akár a szabadidősportra gondolunk, akár a versenysportra – „természetes” helyszín és tér az ELTE tanulói és dolgozói számára. A szoros kapcsolat persze a szervezeti különállás megmaradásával értendő. Elsősorban arra kell figyelmet fordítanom, hogy egyértelművé váljon, hogy ez a kapcsolat egy kétirányú viszony, azaz arra, hogy nemcsak az ELTE számára fontos a BEAC, hanem fordítva is: a BEAC számára is fontos az ELTE.

A BEAC első elnöke maga Eötvös Loránd volt. Hogyan kívánja tovább vinni örökségét a BEAC élén?

A testkultúra fejlesztése, az egészséges életmód megvalósítása – amit Eötvös Loránd hangsúlyozott, egyáltalán nem elavult törekvés. Továbbra is célként kitűzhető és megvalósítandó. Ám ehhez két feltételnek teljesülnie kell. Egyfelől, hogy tudjanak az ELTE polgárai a BEAC által nyújtott lehetőségekről (ez egy kommunikációs feladata), másfelől, hogy a BEAC-nak legyen lehetősége mind a szabadidősportok, mind pedig a versenysportok terén egyre bővülő kínálattal előállni (ez elsősorban finanszírozási feladata).

A BEAC a főváros egyik legnagyobb szabadidősport-egyesülete közel 2000 rendszeresen sportoló hallgatóval. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie elnökként?

A szabadidősport terén már eddig is nagyszerű eredményeket értünk el, a 2000-es szám ezt feltétlenül jelzi. Ebből arra következtethetünk, hogy az egyetem polgárai és a kerület lakói számára egyaránt fontos helyszín a BEAC sporttelep. Természetesen ez a létszám emelhető és emelendő is. Amihez viszont elengedhetetlenül fontos a sportolást segítő infrastruktúra fejlesztése, a meglévő építmények felújítása, gazdagítása. A legfontosabb kihívás éppen ebben rejlik. Csak akkor lehet egy jobb kommunikációs tevékenységgel növelni a rendszeresen sportoló hallgatók számát, ha a sportolás lehetőségét is biztosítjuk. Ám ez, mint említettem, azt kívánja, hogy a működéshez bevont források köre bővüljön.

Milyen források állnak rendelkezésre?

A jelenleg rendelkezésre álló források mellett, ha úgy tetszik a „megszokottan” rendelkezésre álló források mellett (ami elsősorban a szakosztályvezetők elhivatott munkájának köszönhető), természetesen növelni kell a pályázati bevételeket, el kell érnünk, hogy a budapesti vállalkozói világból a jelenleginél többen támogassák a BEAC működését.

Hogyan kívánja elérni, hogy ennél is többen sportoljanak a BEAC-nál?

Az elmúlt évekhez képest tudatosabban, célzatosabban kell informálnunk az egyetemi ifjúságot a BEAC által nyújtott lehetőségekről. De nemcsak megismertetni kell velük ezt a lehetőséget, hanem vonzóvá is kell tennünk. Be kell mutatnunk, hogy a BEAC-on – a szabadidősport, az egészséges életmód megvalósítása mellett – azoknak, akik az intenzív sportélet mellett elkötelezettek, rendelkezésre áll a versenyszerű sportolás lehetősége is. A BEAC-ban e két út, e két lehetőség, magától értetődően összekapcsolható.

Miért tartja fontosnak az egyetemi sport fejlesztését?

Az egyetemi sportélet fejlesztése nem csupán a sportról szól. S itt visszautalnék Eötvös Loránd célkitűzésére. A sportolási lehetőségekkel élő egyetemi ifjúság meghatározott értékeket követ (pl. kitartás, szorgalom, munka megbecsülése, a kitűzött cél iránti elkötelezettség, a társakra figyelés stb.) és ezek a sporttevékenység során bensővé tett értékek a sport világán kívüli is fontosak. Végül is egy közhelyet fogalmazhatok meg, ám attól, hogy közhely még fontos és igaz: a sport a személyiség fejlesztésében is jelentős szerepet játszhat. A feltett kérdésre tehát a válaszom az, hogy a sportolás hozzájárulhat az egészséges személyiség kiformálódásához. S ebben a meghatározásban az „egészségest” nemcsak biológiai értelemben gondolom, hanem a társas kapcsolatok világára is vonatkoztatnám. A test egészsége általában jótékony hatással bír a lélek egészségére is.

A klub november 5-én ünnepelte 115 éves fennállását. Hogyan képzeli el a BEAC jövőképét?

Amennyiben egy távolabbi jövőre gondolunk és tudatában vagyok annak, hogy világunkban oly sok minden előreláthatatlanul és gyakorta véletlenszerűen tűnik el, vagy éppen keletkezik, akkor természetesen azt kívánom, hogy évtizedek múlva is létezzen a BEAC. Egy kissé rövidebb jövőperspektívában, ami inkább csak az elnökségem négy évét fogja át, azt szeretném, hogy a BEAC az eddiginél nagyobb mértékben gyűjtőpontja legyen az egyetem sportolni vágyó polgárainak. A BEAC sportolói az egyetemi, sőt az országos bajnokságokon elért kiváló eredményeikkel gazdagítsák hagyományunkat. Hazánkban nem oly gyakorta olvashatunk több mint egy évszázada fennálló szervezetek teljesítménye alapján büszkeségre alapot adó hagyományról. A BEAC ilyen, s azért dolgozunk, hogy ilyen is maradjon.

{module Forrás: edupress}