Milyen igazolásokat kell mellékelni a 2014-es jelentkezési laphoz? Újabb olvasói kérdésre válaszolunk.

 

A hátrányos helyzetért csak akkor kapsz többletpontot, ha mellékeled a jegyző, az illetékes gyámhatóság igazolását vagy határozatát arról, hogy családi körülményeid, szociális helyzeted miatt a gyámhatóság védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy jogosult, vagy átmeneti, esetleg tartós nevelésbe vettek, vagy ideiglenesen intézetben helyeztek el, vagy utógondozói ellátásban részesültél.

Az igazolást akkor fogadják el, ha tartalmazza a nevedet és személyazonosító adataidat, a jogosultság tényét és idejét, a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás vagy határozat számát, valamint a kiállításra jogosult szakhatóság aláírását és pecsétjét.

Fontos: csak akkor kaphatsz ilyen jogcímen többletpontot, ha az arra jogosító helyzet még fennáll, amikor jelentkezel egyetemre vagy főiskolára. Ha például két éve gyermekvédelmi kedvezményre voltál jogosult, de ma már nem, nem kapsz pontot.

Forrás: eduline.hu