Véget értek június 27-én a 2008-as év tavaszi vizsgaidőszakának érettségi vizsgái, melynek során mintegy 125 ezer diák több mint 446 ezer vizsgát tett le az egyes tárgyakból – az általuk választott – közép- vagy emelt szinten.

 

A május 5. és 27. között lezajlott írásbeli érettségi vizsgákon a diákok több mint 1200 vizsgahelyszínen vizsgáztak. A diákok a vizsgaszabályzat által biztosított lehetőségekkel élve mind a hét (rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító) vizsgafajtát igénybe vehették. A különböző vizsgatárgyakból idegen nyelveken folyó vizsgákkal együtt középszinten 186, emelt szinten 97-féle vizsgatárgyat választottak érettségijükön.
Az írásbeli vizsgák megszervezése során az Oktatási Hivatal (OH) munkatársai a vizsgázók számára 731 féle vizsgaanyagot készítettek, amelyek – a korábbi vizsgaidőszakok anyagaival együtt – megtekinthetők az OH honlapján (www.okev.hu) és www.oh.gov.hu).
Az írásbeli vizsgákon a diákok 1,1 millió feladatlapot oldottak meg. Az írásbeli vizsgák feladatlapjai, valamint a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára, így minden érdeklődő pontosan tájékozódhatott a feladatokról és azok megoldásairól.
A diákok élve a jogszabályi lehetőségeikkel, a kijavított dolgozatokat megtekinthették, a szaktanár javítására vonatkozóan észrevételt tehettek, amelyeket még a szóbeli vizsgák előtt elbíráltak.
A szóbeli érettségi vizsgákon a diákok június 5. és június 11. között emelt szinten, június 16. és június 27. között pedig középszinten adtak számot tudásukról. Az Oktatási Hivatal 181 vizsgahelyszínen tartott emelt szintű szóbeli vizsgákat. A diákok összesen 1.952 háromtagú tantárgyi bizottság előtt vizsgáztak. Középszinten 1.134 középiskolában szerveztek szóbeli érettségit, a diákok 3.388 bizottság előtt feleltek.
Az emelt szintű vizsgák száma (28 200) a korábbi éveknél kevesebb volt, ám a továbbtanulni szándékozók körében az emelt szintű érettségi vizsgák változatlanul jelentős arányban fordultak elő.
A következő napokban a középiskolák lezárják adataikat, majd ezek összesítését a hivatal elvégzi. Mindezek befejeztével július második hetében az OH honlapján megjelenik a vizsgaeredmények országos statisztikája.
Az érettségi vizsgák az alapos előkészítésnek, az alkalmazott eljárásoknak, valamint a vizsgákon közreműködők – vizsgáztató tanárok, elnökök, szervezők – gondos, lelkiismeretes munkájának köszönhetően zökkenőmentesen zajlottak, azokat érdemben megzavaró esemény nem történt – közölte az Oktatási Hivatal.
(www.edupress.hu)