Az általános iskolai tanulóknak 2014. február 14-éig kell benyújtaniuk jelentkezésüket a nappali tagozatos középfokú iskolákba a középfokú felvételi eljárás során.

A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

− a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a gimnázium, a szakközépiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a nyelvi előkészítő 9. évfolyamra jelentkezőket is), a szakiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a speciális szakiskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai és előkészítő szakiskolai oktatásba becsatlakozókat is),

− a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők.

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

– a 9. évfolyamra beiskolázó négy (öt) évfolyamos gimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy a szakiskolákba, valamint

– a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba.

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltésükhöz szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő, és a Jelentkezési lapokat megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolákba, a Tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2014. február 14.

A jogszabályi előírások lehetővé teszik, hogy a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők maguk küldjék meg a Jelentkezési lapjukat közvetlenül a megjelölt gimnázium(ok)ba, a Tanulói adatlapjukat pedig a Felvételi Központba. Az általános iskola természetesen vállalhatja a felvételi lapok kitöltését és továbbítását, és ebben az esetben a szükséges dokumentumokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő.

Ha a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkező a jelentkezést önállóan intézi (egyéni jelentkező), akkor az internetről letölthető (kizárólag a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumi, illetve a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló, 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetében használható) dokumentumcsomagot töltheti le, és küldheti meg kitöltött Jelentkezési lapját közvetlenül a középfokú iskolákba. Ezzel párhuzamosan a Tanulói adatlapot is meg kell küldenie a Felvételi Központba. Esetükben a kitöltés után a nyomtatványokat nem kell hitelesíttetni a tanuló általános iskolájával.

A dokumentumok a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpont alatt a Középfokú beiskolázás adatlapcsomagja az egyénileg jelentkezők számára linkre kattintva tölthetők le és nyomtathatók ki, ill. sokszorosíthatók kétoldalas másolatként. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap beküldésének határideje ez esetben is 2014. február 14.

Ha a jelentkező nem jár magyarországi általános iskolába (pl. külföldi állampolgárságú), akkor egyéni jelentkezőként, szintén az internetről letölthető (kizárólag a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumi, illetve a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló, 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetében használható) dokumentumcsomagot töltheti le, és küldheti meg kitöltött Jelentkezési lapját közvetlenül a középfokú iskolákba. Ezzel párhuzamosan a Tanulói adatlapot is meg kell küldenie a Felvételi Központba. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap beküldésének határideje ez esetben is 2014. február 14.

A Jelentkezési lapo(ka)t és a Tanulói adatlapot ajánlott küldeményként kell postára adni.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) cím alatt.

{module Forrás: edupress}