Befejeződtek az írásbeli érettségikSikeresen lezajlottak május 23-án a 2011. évi tavaszi érettségi írásbeli vizsgák. 16 nap alatt 1.343 vizsgahelyszínen 141.464 érettségiző vizsgázott. Az idei tavaszi érettségi alkalmával a diákok a vizsgaszabályzat által biztosított lehetőségekkel élve mind a hét (rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító) vizsgafajtát igénybe vehették,

valamint – a különböző vizsgatárgyakból idegen nyelveken folyó vizsgákkal együtt – középszinten 192-, emelt szinten 57-féle vizsgatárgyat választottak érettségijükön.

 

Az írásbeli vizsgák megszervezése során az Oktatási Hivatal (OH) munkatársai a vizsgázók számára mintegy 1,1 millió (pontosan: 1.095.282 darab) feladatlapot és CD-t csomagoltak be csaknem negyvenezer biztonsági fóliatasakba, és juttattak el 7.519 dobozban, időben a helyszínekre. A csomagolás és a kiszállítás a több lépcsős ellenőrzési rendszer és az abban dolgozó hivatali munkatársak, szállítók, körzetközponti jegyzők és iskolaigazgatók pontos munkájának köszönhetően hibamentes volt.
Az írásbeli vizsgák feladatlapjai, valamint a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára, így minden érdeklődő pontosan tájékozódhat a feladatokról és azok megoldásairól. Május 24-én 14 órától már mind az 534 vizsgaanyag (feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók, egyéb elektronikus anyagok) megtekinthető a jelzett honlapon.
Az érettségizők számára tehát befejeződtek az írásbeli vizsgák. A vizsgadolgozatok kijavítása után a vizsgázók saját iskolájukban, az ott meghatározott helyen és időpontban megtekinthetik vizsgadolgozataikat, és – amennyiben úgy találják, hogy az elbírálás nem a javítási-értékelési útmutató szerint történt – észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatban. Azok a vizsgázók, akik közvetlenül a hét vizsgaszervező kormányhivatal valamelyikénél jelentkeztek a vizsgára, a vizsgabehívójukról illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról tudhatják meg, hol és mikor tekinthetik meg a kijavított vizsgadolgozataikat.
Az érettségi vizsgák következő szakasza, az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka június 2-ától 8-áig tart majd. Ebben az időszakban 139 vizsgahelyszínen, 2.012 tantárgyi bizottság előtt 30.760 szóbeli vizsgát tesznek. Az érettségizők által választott 57-féle emelt szintű vizsgatárgy mindegyikéből van szóbeli vizsga is.
Az emelt szintű szóbeli vizsgákat hét megyei kormányhivatal (KH) szervezi: a szóbeli tételeket az OH készítteti el. A tantárgyi bizottságok elnökét és tagjait a vizsgaszervező KH bízza meg.
A vizsgázó teljesítményét az adott tantárgyi bizottság mindhárom tagja a vizsgatárgy leírásában, jogszabályban rögzített szempontok alapján, egyéni értékelő lapon külön-külön értékeli, majd az egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot az érettségi vizsgabizottságnak a vizsgázó teljesítményének minősítésére. A tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki minden vizsgázóról, amelyet a vizsgaszervező KH megküld az illetékes érettségi vizsgabizottság részére.
Az emelt szintű szóbeliket követően, június 14-étől 28-áig tartják meg a középszintű szóbeli vizsgákat.
(Forrás: Oktatási Hivatal)
(www.edupress.hu)