Az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerészképzés ponthatárai is emelkedtek a tavalyi évhez képest a Semmelweis Egyetemen. Öt karon 1837 hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben: 1350-en államilag finanszírozott, míg 487-en költségtérítéses képzésre nyertek felvételt.

A felvételi eljárásban a Semmelweis Egyetem minden karon és szakon betöltötte a rendelkezésre álló kapacitásait – közölte dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes, aki kedvezőnek tartja, hogy a bejutási pontszámok emelkedtek.

Kitért arra: bár az első év első félévében az egyetem maximálisan feltölti a kapacitásait, de ez valójában csak látszólag van így. Egyrészt azért, mert vannak olyan hallgatók, akik a be nem fejezett első évek után újra sikeresen felvételiznek, és visszakerülnek a rendszerbe, ami a hallgatói létszámot nem növeli. Másrészt a folyamatos lemorzsolódás miatt, amit véleménye szerint az egyetemnek a jövőben jobban kell monitoroznia.

A rektorhelyettes hangsúlyozta: az egyetem érdeke az, hogy az államilag finanszírozott kapacitás folyamatosan és teljes mértékben fel legyen töltve, hiszen óriási az érdeklődés a képzések iránt. Ehhez – mint mondta – szükséges, hogy az átjelentkezési kérelmeket még körültekintőbben mérlegeljék.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának államilag finanszírozott képzésére 432 ponttal lehetett bejutni, ami lényegesen magasabb a tavalyinál. Ez a hetedik legmagasabb ponthatár az alap- és osztatlan képzések között. A karra 395 hallgatót vettek fel, közülük ketten költségtérítéses képzésben tanulnak majd. Az Általános Orvostudományi Kart 1725-en jelölték meg felvételi lapjukon; 1277-az első helyen. A karon több mint négyszeres volt a túljelentkezés, ez volt a legtöbb jelentkezőt vonzó képzési hely.

Hasonlóan az orvosképzéshez, a Fogorvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Karon is magasabb lett a ponthatár idén, mint tavaly. A FOK államilag finanszírozott képzésén 424 pont kellett a bekerüléshez, a Gyógyszerésztudományi Karon pedig 381. Ősztől 102 fogorvos és 150 gyógyszerész hallgató kezdheti meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen.

Az Egészségtudományi Karon a gyógytornász szakhoz kellett a legjobban teljesíteni, ahol 401 volt a ponthatár – ez is emelkedett a tavaly évhez képest. A dietetikus képzéshez 385, a mentőtisztihez 344 pontra volt szükség.

Az Egészségügyi Közszolgálati Karon az egészségügyi szervező szakra 322 ponttal lehet bejutni.

A Testnevelési és Sporttudományi Karra felvettek – az Országgyűlés döntése értelmében – a Testnevelési Egyetem diákjai lesznek szeptember 1-től. 425-en államilag finanszírozott, 216-an költségtérítéses képzésen tanulhatnak majd.

(www.edupress.hu)