Idén kora ősszel jelenik meg egy pályázati kiírás a határon túli magyar szervezetek támogatására, melynek keretösszege 18 millió forint lesz – közölte a parlament honlapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence leírta, hogy az elnyerhető támogatás alsó határa 100 000 forint, felső határa 6 millió forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, utó- és előfinanszírozás formájában. A kormányzatot az MSZP-s Kiss László kérdezte arról, hogy „tervezik-e a külhoni magyar felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak és felsőoktatási diákszervezeteinek támogatását?” Rétvári válaszából kiderül, hogy a pályázatok lebonyolítását a Balassi Intézet végzi majd, lebonyolításának ütemezése alapján a nyertes pályázók kifizetése legkésőbb 2015 márciusáig megtörténik majd.

A pályázat célja az érintett hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez. A pályázaton indulni jogosultak köre: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek.

A pályázatok elbírálása során kiemelten támogatott célok, tevékenységek és programok a tudományos diákköri konferenciák, tudományos, vagy oktatási célú nyári egyetem szervezése, tudományos/kutatói konferenciák megrendezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek ; bérleti- és megbízási díjak). Kiemelten támogatott még a szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség), a szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztatást szolgáló, pályaorientációs célokat tartalmazó tájékoztató körutak (útiköltség ; szállás-, étkezési, szervezési költség), a hallgatói szolgáltatások (például beilleszkedési programok, tanulmányi, mentálhigiénés , életvezetési tanácsadások, a végzős hallgatók elhelyezkedését segítő úgynevezett. karriertanácsadás, egészséges életmódra nevelést elősegítő tevékenységek stb.) kialakításának és működtetésének költségei.

Kiemelten pályázni lehet még majd végzős hallgatók elhelyezkedését segítő állásbörzék, karriernapok szervezésére (útiköltség ; szállás-, étkezés-, szervezési költségek ; bérleti- és megbízási díjak).

A pályázatok elbírálása során továbbá támogatott célok, tevékenységek és programok például a vezetőképző, diákfórum, egyéb konferencia és szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak), egyéb középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség), felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium); működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség), gólyabál és egyéb közösségi események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak).

(www.edupress.hu)