Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 18-án a Pesti Vigadóban. A miniszter hangsúlyozta: a díjazottak Magyarország hozzáadott értékei, az az emberi többlet, amely képes pótolni a hiányzó nyersanyagot, tőkét, infrastruktúrát.

A tárca vezetője kiemelte: szükség van személyes példaképekre a közösségépítésben. Kitüntetést kapni felelősség, mert példaképként is meg kell állniuk a helyüket a közösségben. A kitüntetés rang, mert a közösség döntése áll mögötte, de felelősség is, hiszen a kitüntetetté a nemzet bizalma – tette hozzá.

Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat kitüntetést adott át

Dr. NEMES ATTILA, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Érsebészeti Klinika professor emeritusa részére,

Dr. TOMCSÁNYI PÁL, Széchenyi-díjas agrármérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa részére.

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Dr. BENYÓ ZOLTÁN, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnök és Informatikai Karának professor emeritusa,

KÖVESNÉ DR. GILICZE ÉVA, Széchenyi-díjas közlekedésmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának professor emeritája,

Dr. SZUROMI SZABOLCS, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora,

Dr. TAMÁSSY LAJOS, a matematikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar professor emeritusa,

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Dr. ÁBRAHÁM GYÖRGY, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tanára,

Dr. BAKONYI ISTVÁN, az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa,

Dr. BENEDEK GYÖRGY, az orvostudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. GYIRES KLÁRA, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi tanára,

Dr. KAPRONCZAY KÁROLY, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója,

KORONKA LAJOS, pedagógus, a budapesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója,

Dr. MADARÁSZ IMRÉNÉ, a Károli Gáspár Református Egyetem docense,

Dr. PAPP JÁNOS MIHÁLY, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára,

PÓSFAI PÉTER, az Oktatási Hivatal elnöke,

Dr. RÁBAI GYULA, az MTA doktora, vegyész, kémikus, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára,

Dr. SIMON PÉTER, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. SITKEI GYÖRGY, az MTA rendes tagja, a Nyugat-magyarországi Egyetem professor emeritusa,

Dr. SZALAI ISTVÁN, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának intézetigazgatója, dékán, egyetemi docens.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

Dr. DÉRI BALÁZS, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet Latin Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. DONÁTH TIBOR, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa,

Dr. FELDNÉ Dr. KNAPP ILONA, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

Dr. GYENIS GYULA, biológus, antropológus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskolájának nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. KOVÁTS DÁNIEL, a Comenius Tanítóképző Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnöke,

Dr. MARÓDI LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Dr. MÉLYKÚTI GÁBOR, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának egyetemi docense,

Dr. MOHOS NAGY ÉVA, operaénekes, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető főiskolai tanára,

OSZTOVITS ÁGNES, újságíró, a Heti Válasz főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára,

DR. PETER RAVIOL, a Ludwigsburgi Közigazgatási Főiskola docense,

Dr. SIMON GYÖRGY, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára,

Dr. SIPOS JÁNOS, az MMA levelező tagja, az MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára,

Dr. SZEPESI LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanára, a Kárpáti Rudolf Vívó Klub mesteredzője.

TAKARÓ MIHÁLY, irodalomtörténész, tanár,

Dr. TURMEZEI PÉTER, villamosmérnök, számítógépes elektronikai tervező és gyártó szakmérnök, címzetes egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának volt dékánja,

Dr. VINCZE PÁL, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Testnevelő Központjának igazgatója,

Dr. SZABÓ CSABA ATTILA, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára.

Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

BALOGH ELEKNÉ, a Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese,

Dr. CZINDER PÉTER, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium igazgatója,

HALMINÉ MIKÓ ERZSÉBET, a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola tanára,

PÁL KATALIN, a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára,

Dr. ROBERT LASCELLE ELLISON RODGERS, nyugalmazott teológia professzor,

Dr. SZÉLES DEZSŐNÉ, a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,

Dr. SZŰCS EDIT, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tanszékvezető főiskolai tanára,

Színvonalas szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

HAMAR MÁRIA, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola igazgatója,

Dr. JUHÁSZ LÁSZLÓ, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi adjunktusa,

NAGY TAMÁS, a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium intézményvezetője,

ORVOSNÉ BARNA MÓNIKA, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai docense,

TÓTHNÉ KISS ERZSÉBET, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának hivatalvezetője,

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

CSÁKVÁRINÉ VERÉB VALÉRIA, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium tanára,

SZIBERNÉ FEHÉR ÉVA, a Kaposvári Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokság gazdasági vezetője

Dr. TAKÁCS ANDRÁSNÉ, ének-zene tanár, karvezető,

TÓTH GYULA, pedagógus, mesteredző,

Balog Zoltán hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat adományozott:

Kölcseyné Balázs Mária, a békéscsabai Szent István Egyetem Gazdasági-, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campusának tanársegédje részére

Kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere díjban részesült:

Dudás Dániel, a jászberényi Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncpedagógusa,

Soós Csaba, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola és az ürömi József Nádor Általános és Művészeti Iskola pedagógusa, népi hegedűs,

Vastag Richárd, az ajkai Apte Alapfokú Művészeti Intézmény, a magyarpolányi Alapfokú Művészeti Intézmény és a veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Iskola és Művészetoktatási Intézmény néptánc-pedagógusa, néprajzkutató.

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült:

Szellőné Fábián Mária, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgató-helyettese.

 

Forrás:edupress.hu