Indul a tanfelügyelet, újabb évfolyamokon kezdenek tanítani az új kerettantervek alapján, emelkedik a pedagógusok fizetése, átalakul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – összegyűjtöttük a 2014/2015-ös tanév legfontosabb változásait.

Új tantárgyak, új tantervek

Az új kerettanterveket a 2013/2014-es tanévtől, felmenő rendszerben vezették be, így idén szeptembertől már az 1-2., az 5-6., és a 9-10. évfolyamon is ezek alapján kell tanítani. Az új kerettantervben szerepel az 1-8. osztályban, heti egy órában kötelező erkölcstan vagy hit- és erkölcstan. A 2014/2015-ös tanév beosztását itt találjátok.

Az ötödikeseknek heti egy órában dráma és tánc vagy hon- és népismeret órán kell részt venniük, kilencedik évfolyamon pedig a dráma és tánc, illetve a mozgókép és médiaismeret közül választhatnak az iskolák. Az 1-7. osztályosok technika, életvitel és gyakorlat órára is járnak majd, a szakközépiskolák kivételével 10. osztályig kötelező a heti egy óra vizuális kultúra is. 11. osztályban, heti egy órában etikát tanulnak a diákok.

A tantervekbe tíz százaléknyi szabadon felhasználható órakeret fért be: az iskolák emelt óraszámban taníthatnak bizonyos tárgyakat, de választhatnak az „extra” tantárgyak közül is. Ilyen például a családi életre nevelés, a jelenismeret, a gazdasági és pénzügyi kultúra, az etikus vállalkozói ismeretek, a sakk, a kajak-kenu vagy a túrázás. Itt találjátok a tantárgyak teljes listáját iskolatípusonként és évfolyamonként.

Mindennapos testnevelés: már három évfolyamon

A mindennapos testnevelést 2012-ben vezették be, a 2014/2015-ös tanévben így már az 1-3., az 5-7., illetve a 9-11. osztályban lesz kötelező. Két órát ki lehet váltani diáksportköri tevékenységgel, illetve versenyszerű sportolással, ha a diák rendelkezik egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel.

Jönnek az állami tankönyvek

A tankönyvellátást 2014. január 1-jével államosították: az iskolák csak a központilag kiadott tankönyvjegyzékről válaszhatnak, fő szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként két tankönyv közül.

Szeptembertől az 1-2., 5-6. és 9-10. évfolyamon, 1501 iskolában tanítanak majd az új kerettantervekhez illeszkedő kísérleti tankönyvekből, amelyet az OFI fejlesztett az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. A kötetek – amelyeket többen keményen bíráltak – online is elérhetőkAz új tankönyvekről szóló összes cikkünket itt találjátok.

Két évfolyam kapja ingyen a tankönyveket

Az általános iskola első, illetve ettől a tanévtől már a második évfolyamos diákjai is ingyen kapják a tankönyvcsomagot. Az elsősök tankönyveire 3000 forint az állami keret, tehát ennyiből kell kihoznia az iskoláknak az ingyenes tankönyvcsomagokat. Sipos Imre, köznevelési helyettes államtitkár tavaly jelentette be, hogy ezeket a tankönyveket a tanév végén vissza kell adni az iskolának, ha pedig megsérült a példányuk, a szülőknek ki kell fizetniük az adott könyv árát.

Emelkednek a fizetések

Szeptembertől újra emelkedik a tanárok fizetése: a 3-5 éve pályán lévő, főiskolai végzettségű tanárok bére bruttó 198 ezer forint, a 12-14 éves tapasztalattal rendelkezőké pedig bruttó 232 ezer forint lesz. Az azonos kategóriában lévő, egyetemi diplomával rendelkező pedagógusok bruttó 218 ezer, illetve bruttó 255 ezer forintos fizetésre számíthatnak. A táblázatot – az összes fizetési kategóriával – itt találjátok.

Az alap- vagy mesterdiplomás pályakezdők fizetése 5700-6800 forinttal, a középfokú végzettségűek bruttó bére azonban mindössze 300-400 forinttal emelkedik majd. Erről itt olvashattok.

Indul a tanfelügyelet

2015-ben 18 ezer pedagógus minősítése és az ehhez kapcsolódó tanfelügyeleti ellenőrzése történik meg, emellett 12 ezer tanfelügyeleti ellenőrzést terveznek. A tanfelügyelők megnézik a pedagógiai dokumentumokat, órát látogatnak, és interjút készítenek az intézményvezetővel, illetve a tanárokkal is. Az óralátogatásról itt olvashattok, az interjún várható kérdéseket pedig itt találjátok.

Megkezdi munkáját a pedagóguskar

A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete. A karnak minden, állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben, pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tanár automatikusan a tagjává válik.

A pedagóguskar ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során. Megalkotja alapszabályát, valamint a pedagógusok etikai kódexét, mely dokumentumok a kar működésének jogi kereteit biztosítják. A kar partneri kapcsolatra léphet más szakmai szervezetekkel. A Nemzeti Pedagógus Karról szóló összes cikkünket itt találjátok.

Átalakul a Klik

Átalakítás várható az iskolák fenntartásának rendszerében, még az idén megerősödhet a megyei szint – mondta Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter. A tárcavezető hozzátette: az átalakítás nem akadályozza, nem is befolyásolja közvetlenül az iskolák mindennapi működését, így azt év közben is meg tudják csinálni. „Ez (az átalakítás) talán több is lesz, mint finomhangolás, inkább szerkezeti átalakításról beszélhetünk. Az elmúlt évtized legnagyobb oktatási reformja zajlott le, nem szégyen, hogy kell még csiszolnunk az új szisztémán” – fogalmazott.

 

forrás:eduline.hu