Ez a nap arról nevezetes, hogy Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. Erről regula is szól:
Rég felírta Noé Tokaj hegyormára
Hegyaljai kapás várj Simon Judára.

Baranya falvaiban a Simon-Júdás-napi hidegre utalnak a rigmusok:
Eljön a Simon, Júdás
Dideregve fázik a gulyás.
203vagy:
Eljön a Simon, Júdás
Dideregve fázik a gatyás.
(Penavin 1988: 133)
Szegedi változata:
Mögérkezett Simon Júdás
Jaj mán néköd pőregatyás.
(Bálint S. 1980b: 309)
Horgoson, Zentán a juhászok elszámoltatásának napja volt.