Kiknek jár az állami ösztöndíj, milyen típusú diákhitelt igényelhetnek az államilag támogatott és az önköltséges formában tanulók? Milyen támogatásokat kaphatnak az elsőévesek, mi az a hallgatói szerződés, mire jó az egyetemi diákigazolvány? Egyetemi szótár (nem csak) gólyáknak.

Állami ösztöndíj

Egy hallgató felsőoktatási szakképzésen, alap-, osztatlan képzésen és mesterképzésen összesen tizenkét féléven át tanulhat állami ösztöndíjasként. Ez a szám két esetben lehet magasabb: ha valaki olyan osztatlan szakon tanul, amely tíz félévnél hosszabb (ilyen például az általános orvosi képzés), akkor tizennégy támogatott félévvel számolhat; a fogyatékossággal élő hallgatók támogatott féléveinek számát is megnövelheti a felsőoktatási intézmény, legfeljebb négy szemeszterrel.

 Átsorolás

Az állami ösztöndíjas helyet nem elég megszerezni, meg is kell tartani. Az egyetemek minden év végén önköltséges formába sorolják át azokat a hallgatókat, akik nem teljesítik a különböző feltételeket: az utolsó két (aktív) félévben átlagban meg kell szerezni legalább 18 kreditet, azaz egy évben legalább 36 kreditet, és el kell érni az intézmény által megállapított tanulmányi átlagot. Ha a feltételek valamelyike nem teljesül, az ösztöndíjas hallgatók könnyen elveszíthetik ingyenes helyüket. Természetesen ellenkező irányú átsorolás is létezik. A felsőoktatási intézmények a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján szintén átsorolhatják.

Diákhitel

Az egyetemisták és főiskolások kétfajta diákhitel közül választhatnak, ha a tanulmányaikat szeretnék finanszírozni. Az egyik lehetőség a szabad felhasználású diákhitel 1, amelyet állami ösztöndíjas és önköltséges képzésen tanulók is felvehetnek: maximális összege 70 ezer forint havonta, vagyis egy tanévben akár 700 ezer forint is lehet. A diákhitel 2-t viszont kizárólag önköltséges, vagyis fizetős szakon tanulók igényelhetik, maximum akkora összegben, amekkora az egyetemi tandíjuk. A hitelt a Diákhitelközpont közvetlenül az egyetemre vagy a főiskolára utalja át. A szabad felhasználású hitel kamata 1,99 százalék, míg a kötött felhasználású diákhitel kamatmentes. Törleszteni mindkét esetben csak a hallgatói jogviszony megszűnését követően, illetve legkésőbb a 45. életév betöltését követő negyedik hónap első napjától kell.

Bővebben: https://erettsegi.com/hirek/egyetemi-kisokos-elsoeveseknek-minden-amit-mar-a-jelentkezes-elott-tudni-kell/

Forrás: erettsegi.com