Az Anjouk gazdaságpolitikája1.) Bevezetés – az Árpád-ház kihalása utáni trónharcból az Anjouk-házbeli Károly Róbert jött ki győztesen – a kiskirályok ellen vívott harcok után 1323-ra ő lett az ország egész területén az uralkodó

– Az Anjouk-ház ezt követően több mint egy évszázadon keresztül uralkodtak Magyarországon

2.) Károly Róbert gazdasági reformjai – Károly Róbert hajtotta végre a legmélyrehatóbb gazdasági reformokat az Anjouk-ház uralkodói közül a.) a gazdasági reform alapjai – Károly Róbert uralkodása alatt (1308-1342) már megértek a feltételek arra, hogy a király domaniális jövedelmek helyett a regálé jövedelmekre támaszkodjon – a reform alapját az jelentette hogy ebben az időben M.o. gazdag volt ásványi kincsekbenà M.o. adta 1330-80 között Európa aranytermelésének 75%-át és jelentős volt az ezüsttermelése is – a reformfolyamatot Nekcsei Demeter tárnokmester irányította b.) a legfontosabb regálék + egyéb – a korban különösen a bor és a szürkemarha talált külföldön vevőre – a király által kivetett adók elsősorban a polgárokat érintették – a legfontosabb adó a harmincadvám volt à főútvonalakon felállított harmincadhelyeken a bevitt és kivitt áruk értékének 1%-át vette el a kincstár – a vámokból származó bevételek miatt a király érdekelt volt a kereskedelem fejlődésében – a forgalomnak kedvezett az értékálló pénz bevezetéseàM.o. ekkor gazdag volt nemesfémekben à1325-ben bevezették a külföldön is megbecsült értékálló aranyforintot – a dénárt nem vonták ki a forgalomból (helyi piacok érdekében) – K. R. elrendelte a nemesércek királyi monopóliumát à a nemesérc beváltása kizárólag a királyi pénzverő kamaráknál történhetett + a veretlen aranyat és ezüstöt kivonták a forgalomból – 1327-ben megszűnt a bányászat királyi monopóliuma à helyette: az uralkodó csak a bányajövedelem (urbura) kétharmadára tartott igényt (a többi a földesúré) – a nemesérceket a földesúrnak is kötelező volt pénzre váltani a királyi kamarákban – miután K.R. megszűntette a kötelező pénzbeváltást pótolnia kellett a kamara hasznátàúj adó beszedését rendelte el – minden olyan ház után amelynek kapuján egy szénaszekér át tudott haladni fizetni kellett à kapuadó (első állami egyenesadó M.o.-n)

3.) Nagy Lajos – 1342-1382 között uralkodott – apja gazdag országot hagyott maga után, és Nagy Lajos számos hadjárata ellenére jól kezelte örökségét – az ő nevéhez fűződik 1351. évi kilencedtörvény, melyben elrendelte hogy a szőlő és a gabona után valamennyi jobbágy köteles a termés kilenced részét fizetni adóként