Magyarország demográfiai és társadalmi viszonyai a XVII. században* Magyarország a XVIII. század nagy részében a török uralom alatt elszenvedett károkat próbálta helyrehozni
* a múlt században az állandó hadiállapot, az éhínség, és a rossz életkörülmények miatt jelentősen megcsappant a népesség

* 1686-ban Buda visszafoglalása után Pest megyében csupán 12 olyan helység volt amelyben emberek maradtak –> száz év múlva már 50000-es lakosságú Pest-Buda és 180 falu+ mezőváros van Pest megyében
* a török háborúban elpusztult területeken hasonló gyarapodást figyelhetünk meg
* a század elején 80%-os a magyarok aránya, a század végére már kb. 2millióra csökkent
* a népsűrűség azon helyeken volt igazán alacsony ahol a törökök vilajet székhelyet alapítottak, a török hódoltság alatti Magyar Királyság és Erdélyi fejedelemség területein lényegesen nagyobb a népsűrűség
* a lakatlan tájak benépesítése rögtön megindult a török kiűzése után
* a benépesítésnek több formája jelent meg
* a bozótosok és vadvizek visszahódításában a sűrűn lakott megyék ideáramló jobbágyai jártak az élen
* a belső vándorlásban leginkább magyar és szlovák jobbágyok vettek részt à a Felvidék kiürült megyéibe szlovák parasztok költöztek + Alföld és Temesköz területein is sok szlovák
* a bécsi kormányzat és a nagybirtokosok szervezett telepítései is fontos szerepet játszottak –> állt. katolikus németek, előre megépített szabályos alaprajzú falvakba költöztek –> 6 évre adómentességet kaptak –> a korábban hanyatló haza népesség a század végére meghaladta az egymilliót
* a bevándorlás volt a népesség növelésének 3. forrása –> állt. román parasztok és pásztorok (XVII. század nyomasztó feudális terheitől menekültek)–> Erdélyben többségre jutottak + nagy létszámban jelentek meg az Alföld keleti peremén és a Temesközben
* szerbek tömegei érkeztek a Bácskába + az udvar fegyveres határőrként is telepítette őket (kiváltságokat kaptak)
* bevándorlásban részt vettek a ruszinok és a szlovákok is
* a XVIII. század folyamán M.o. benépesült de a magyarság saját országában kissebségbe szorult –> alig közelítik meg az 50%-ot –> nemzetiségek nagy arányban jelentek meg a magyar társadalomban