Az 1867-ben megkötött kiegyezés a magyar történelem talán legtöbb pozitív következménnyel járó kompromisszuma volt.Foki Tamás, a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára előadásában először a kiegyezés bel- és külpolitikai okait veszi számba, kiemelve, hogy milyen szempontok miatt döntött a magyar politikai elit és a nemesség a kompromisszum mellett.

Megismerjük a kiegyezéshez kapcsolódó események (pl. a koronázás) és jelképek (pl. a közös címer) jelentését és a kiegyezés tartalmát. Az előadó részletesen bemutatja a dualista alkotmányos monarchia működését, a közös ügyeket, és rávilágít, hogy miben érhető tetten az uralkodó túlhatalma. A kiegyezés értékelése akár önálló szóbeli tétel is lehet. E kérdésben az előadó kortársak és jelenkori történészek véleményét is idézi. Kiderül, hogy a pozitív oldalra a gyors gazdasági-
kulturális fejlődés, az alkotmányosság kerülhet, míg a negatív oldalt a korlátozott állami önállóság, a magyar nemzeti és az összbirodalmi érdekek közötti esetleges ellentét jelentheti.