Vörösmarty Mihály utolsó nagy verseinek egyikét, A vén cigányt Arató László elemzi.

Az előadó kitér a mű keletkezés- és befogadástörténetére, szerkezetére, képi világára, értelmezési lehetőségeire. Az előadás egy kortárs átirattal, Tóth Krisztina versével zárul.