Az előadás bonyolult és a „klasszikus” történelmi témáktól eltérő feldolgozási módot kívánó témával, az Európai Unió (EU) intézményrendszerével foglalkozik.

Foki Tamás, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára az EU kialakulásának hosszú folyamatából kiemeli a leglényegesebb eseményeket, s rávilágít az egyre szorosabb integrációhoz vezető politikai és gazdasági kihívásokra. Az együttműködés területeinek (a három pillérnek) a bemutatása után részletesen megismerhetjük az EU (egy tulajdonképpeni alkotmányos szövetségi állam) intézményeit. Az előadó minden intézményt azonos szempontok alapján mutat be (helye az intézményrendszerben, tagjai, céljai és feladatai). Az előadás kitér arra is, hogyan működik a közösség a gyakorlatban: itt az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad forgalma, a közös valuta (euró), a közös külső határ (schengeni egyezmény) és néhány jelkép (himnusz, zászló) kerül említésre. Az Unió költségvetésének elemzéséből következtethetünk az integráción belüli érdekellentétekre. Az előadás mindenkit érdeklő kérdésekkel zárul: mi az Unió jövője, s mit nyert Magyarország az Unióhoz való csatlakozással.