Az előadás bemutatja, hogyan tért magához Magyarország XX. századi történelmének legnagyobb sokkja, a trianoni békediktátum után, és megismertet egy nagy formátumú konzervatív politikussal, Bethlen István gróffal, a Horthy-korszak leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnökével.

Az előadó, Foki Tamás, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára Trianon következményei közül a torz gazdasági szerkezetet és az elcsatolt területekről érkező menekülthullámot emeli ki, és megállapítja, hogy hazánk nemzetállammá vált. A kormánynak meg kellett küzdenie a gyors inflációval, és a forradalmak, majd az ellenforradalom zűrzavara után társadalmi békét kellett teremtenie. A gazdasági konszolidáció alapja a népszövetségi kölcsön, amelynek viszont feltétele volt a politikai stabilitás megteremtése. Az előadás ismerteti Bethlen gazdasági és politikai intézkedéseit, kitér a legfontosabb eredményekre (a politikai szélsőségek visszaszorítása, stabil kormányzás, pengő, oktatási beruházások stb.), érintve a külpolitikai sikereket is (a kisantanttal szembeni elszigeteltség oldódása). Az árnyalt megközelítésre jó példa a korlátozott parlamentarizmus bemutatása vagy a nyílt szavazás értékelése. Az előadó végül összegzi, hogy Bethlen István miért tartozik a XX. század legjelentősebb magyar politikusai közé.