Az előadás a „Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra” című szóbeli érettségi témakör egyik gyakran szereplő témáját, Károly Róbert (I. Károly) gazdaságpolitikáját dolgozza fel.

Foki Tamás, a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára első Anjou-uralkodónk hatalomra jutásának körülményeiből kiindulva bemutatja a királyi hatalom megerősödése és a gazdaságpolitika közötti kapcsolatot. Az előadás súlypontját a pénzügypolitika elemzése jelenti (értékálló ezüst- és aranypénz, az adózás átalakítása), de kitér az ország gazdasági adottságaira és külkereskedelmére is. A király jövedelmeinek ismertetésekor példát mutat egy tankönyvi ábra elemzésére, a gazdaságról és kereskedelemről szólva pedig mintát kapunk arról, hogyan építhetők be feleltünkbe a térképről szerzett információk. A XIV. századi magyarországi társadalom áttekintése a városokra, várostípusokra helyezi a hangsúlyt. Részletesebben megismerhetünk egy szabad királyi várost, Kassát és egy bányavárost, Körmöcbányát. Az előadás a gazdaságpolitika eredményeivel zárul. A Magyar Királyság erejét, tekintélyét bizonyítja a fényes visegrádi udvar és a visegrádi királytalálkozó, amelyen közép-európai uralkodók együttműködését.