Az Amerikai Egyesült Államok polgárai két dologra nagyon büszkék: országuk gazdasági fejlődésére, gazdaságának megújuló képességére és demokratikus alkotmányára.

Mi a kapcsolat e két dolog között?

Foki Tamás, a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára előadásában erre is kitér. Az előadás az észak-amerikai kontinens gyarmatosításával, a 13 amerikai angol gyarmat sajátos helyzetének ismertetésével kezdődik, megállapítva, hogy e helyzet szükségszerűen vezetett a gyarmatok és Nagy-Britannia ellentéteinek kiéleződéshez, majd a szakításhoz. Megtudjuk, miért győzhették le a telepesek a jól felfegyverzett angol hadsereget, és részletes elemzésre kerül a felvilágosodás alapértékeit tükröző Függetlenségi nyilatkozat.

Az előadás súlyponti része a demokratikus amerikai államberendezkedés ismertetése, annak bemutatása, hogyan érvényesül elméletben és gyakorlatban a fékek és ellensúlyok rendszere, amely nélkül nem létezhet demokrácia. Az előadó bemutatja és értelmezi az amerikai demokrácia legfontosabb jelképeit, és immár hagyomány, hogy elemzésre kerül néhány, a korszakhoz kapcsolódó kép, példát mutatva ezzel is a szóbeli érettségi vizsgára készülőknek.