Ebben a matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László matematika vezetőtanár a kombinatorikáról beszél.

A rövid elméleti összefoglalóban az alábbiakról esik szó: kombinatorika, permutáció, variáció, kombináció, sorba rendezési problémák, n különböző elem sorba rendezésének száma, n faktoriális fogalma, ismétléses permutációk száma, kiválasztási problémák, n elemből k darab kiválasztása, ismétlés nélküli és ismétléses variáció, n elem k-ad osztályú kombinációja, n alatt a k.

Az elméleti összefoglaló után néhány kombinatorikai típusfeladat részletes megoldása következik, bőséges magyarázattal ellátva: 1. feladat: Permutációk alkalmazása számjegyes feladat megoldásához; 2. feladat: Ismétléses variáció és skatulya-elv együttes alkalmazása; 3. feladat: Ismétlés nélküli variáció alkalmazása egy gyakorlati probléma megoldásához; 4. feladat: Kombinációk és permutációk alkalmazása, adott feltételnek megfelelő lehetőségek leszámolása.