Ebben a matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László matematika vezetőtanár a hatványok, logaritmus témakörről beszél.

A rövid elméleti összefoglalóban az alábbiakról esik szó: logaritmus, hatványozás, gyökvonás, inverz műveletek, hatványegyenlőség, logaritmus története, hatványozás fogalma, hatványozás azonosságai, azonos alapú hatványok szorzása, hatvány hatványozása, szorzat hatványa, tört hatványa, azonos alapú hatványok osztása, negatív kitevőjű hatvány fogalma, törtkitevőjű hatvány fogalma, logaritmus fogalma, logaritmus azonosságai, szorzat logaritmusa, azonos alapú logaritmusok, tört logaritmusa, hatvány logaritmusa.

Az elméleti összefoglaló után a hatvány, gyök, logaritmus témakörbeli típusfeladatok részletes megoldása következik, bőséges magyarázattal ellátva: 1. Egy exponenciális egyenlet megoldása; 2. Hatványértékek, logaritmikus kifejezések értékének meghatározása, összehasonlítása; 3. Gyakorlati feladat a logaritmus alkalmazására.