Az előadás a történelem szóbeli érettségi vizsga követelményeihez igazodva áttekinti a középkori egyház művelődésben és mindennapokban betöltött szerepét.

Az előadó, Foki Tamás szerint a középkorban az országok fölötti hierarchikus szervezet, a latin nyelvűség és az írásbeliség egyháziakhoz kötődése biztosította az egyház jelentős szerepét. Az egyház képes volt integrálni az új vallási és társadalmi törekvéseket — így vállalhattak a kolduló rendek jelentős szerepet a hit erősítésében.

Az előadás bemutatja a középkori egyetemeket (létrejöttük okait, oktatási módszerüket), kiemelve önkormányzatiságukat. Ízelítőt kapunk a kor vallásos filozófiájából, a skolasztikából, amelynek fő problémája a hit és a tudomány összeegyeztetése, és megértjük, miért jelentős e kérdésben Aquinói Szent Tamás munkássága.

Az előadást a román és a gótikus stílus ismertetése zárja.