Az előadásban Foki Tamás, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára összefoglalja azt, amit a szóbeli vizsgán fontos elmondani a magyar államalapításról.

Kiemeli, hogy e folyamatot már Géza fejedelem elkezdte: békés viszonyt alakított ki a németekkel és legyőzte a fejedelmi hatalmat megkérdőjelező törzsfőket, nemzetségfőket. Géza fia, a keresztény szellemben nevelkedett István Koppány legyőzésével biztosította elsőségét az Árpád-nemzetségen belül, majd — immár keresztény módon megkoronázott uralkodóként — fegyverrel terjesztette ki hatalmát az egész országra. Az előadás bemutatja az egyházszervezés és a vármegyék megszervezésének jelentőségét, és összefoglalja István törvényeinek a lényegét. Foki Tamás végül kitér a trónutódlás problémáira és méltatja István történelmi jelentőségét.