Foki Tamás a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium vezetőtanára ezúttal olyan vallástörténeti témát dolgoz föl, amelynek szerteágazó politikai, társadalmi és kulturális hatásai voltak, és ezeket nem könnyű érettségi feleletben bemutatni.

A reformáció okainak, a római katolikus egyház válságjelenségeinek felsorolása után kifejtésre kerülnek a különböző irányzatok főbb tanításai.

Az előadás Luther és Kálvin tanaira fókuszál — közérthetően elmagyarázza például, hogy mi mindent jelentett a Bibliához való visszatérés és mi a lényege a predesztináció tanának –, de foglalkozik valamennyi irányzattal, még az anglikán egyházzal is.
Megismerhetjük e tanítások következményeit a protestáns egyházak szervezetére, az emberek gazdaságról és politikáról vallott nézeteire.
Az előadás feltérképezi nem csak a reformáció terjedését, hanem hitújítás széles körű hatásait (pl. templomépítés, oktatás, könyvnyomtatás és az anyaelvi kultúra). Kitér arra, hogy a reformáció átformálta, megújulásra kényszerítette a katolikus egyházat is, amely így felvehette a harcot a reformációval.