Ebben a matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László matematika vezetőtanár a számsorozatokról beszél.

 

A rövid elméleti összefoglalóban az alábbiakról esik szó: számsorozatok, azaz a pozitív egész számok halmazán értelmezett függvények, sorozat n-edik tagja, számtani sorozat, mértani sorozat, számtani sorozat differenciája és az első n tagjának az összege, számtani közép, mértani sorozat hányadosa és első n tagjának összege.

Az elméleti összefoglaló után a számsorozatok témakör néhány típusfeladatának részletes megoldása következik, bőséges magyarázattal ellátva:

1. feladat: 7-tel osztva 2 maradékot adó kétjegyű számok összegének kiszámítása; 2. feladat: Számtani sorozatból alkotott mértani sorozat tagjainak meghatározása szöveges feladatba építve; 3. feladat: Derékszögű háromszög és számtani sorozat kapcsolata; a háromszög szögeinek kiszámítása; 4. feladat: Számtani sorozatokra vezető összetett szöveges feladat.