Ebben a matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László matematika vezetőtanár a trigonometria témakörről beszél.

 

A rövid elméleti összefoglalóban az alábbiakról esik szó: trigonometria, szögfüggvények, derékszögű háromszögek hasonlósága, derékszög oldalainak aránya, aránytáblázatok, szögfüggvénytáblázatok, szinusz alfa, koszinusz alfa, tangens alfa, kotangens alfa, szögfüggvények általánosítása, egységkör, irányított szög, elforgatott helyvektor első és második koordinátája, periodikus jelenségek leírása szögfüggvénnyel, háromszög szakaszainak kiszámítása, szinusztétel, koszinusztétel, trigonometrikus területképlet.

Az elméleti összefoglaló után a trigonometria néhány típusfeladatának részletes megoldása következik, bőséges magyarázattal ellátva:

1. feladat: Testátló hajlásszögének kiszámítása szögfüggvény segítségével; 2. feladat: Összetett feladat; egy tereptárgy magasságának meghatározása szögfüggvények alkalmazásával; 3. feladat: Koszinusztétel alkalmazása háromszöggel kapcsolatos feladatban; 4. feladat: Trigonometrikus egyenlet megoldása.