Tehetségfejlesztő vizuális projektek: EgyiptomTanulócentrikus tanári viselkedés, amely inspiráló. Mindent meg kell teremteni ahhoz, hogy a tanuló alkotni tudjon, kiteljesedhessen.

A teljes anyagot most 20%-os kedvezménnyel rendelheti meg! 

Feltételei:
          – életkori sajátosságoknak megfelelő rajzi tudás kialakítása
          – technikai sokszínűség
          – meg kell tanítani tanulni a gyerekeket
          – kompetencia alapú oktatás

A projekt megvalósulásakor:

 -fontos hogy magáénak érezze a feladatot, felfedezze az ismereteket a tanuló. Elmélyüljön számára érdekes, fontos témákban
-differenciált feladatok adhatók, vizuális és értelmi képességek szerint
-fontos hogy kialakuljon bennük egy vizuális képi világ, amellyel kitudják magukat fejezni
-a munka során az önálló alkotóképesség fejlesztése a legjelentősebb cél
         A tanár legfontosabb feladata a projekt során, hogy a megakadásoknál tárgyi és szellemi támasz legyen. Jó motíválóképességgel rendelkezzen.
          
A projekt tervezése:
-CÍM minél fantáziaindítóbb legyen, lehetőséget adjon a kutatásra, több oldalról megközelíthető legyen.
-IDŐTARTAM nagyon fontos, hogy adjunk időt a kifutásra. Eltérő egyéni haladási ütem. De egy HATÁRIDŐT ki kell tűzni, hogy céltudatosan haladjon.
-milyen lesz a PORTFÓLIÓJA, hogyan tálalja majd
-milyen TÉMÁT, TÉMÁKAT, mutat be az anyagában
-milyen KUTATÁSI MÓDSZERT választ
-TARTALOM jegyzék—> feladatterv—>ennyit szeretnék, ennyi időm van…
-BORÍTÓ tervek

Értékelési szempontok:
-vizuális közlési nyelve
-produktivitása
-kreativitása
-szakmai ismeretek: technika, művészettörténeti ismeretek
-hogyan tudja megoldani, mennyit kísérletezik, stb.
-kompozíció, színhasználat, a mondanivaló alátámasztására
-a kutatási anyag beleszövése a képi mondanivalóba
-a projekt egysége

A projekt lehet:
-multidiscipliáris – több tanár bevonásával- pl:projekthetek, komplex művészeti nevelés
-tantárgyi
-csoportos
-egyéni

 
Tehetségfejlesztő vizuális projektek:  Az ókori Egyiptom
Témakörök:
•    I. Írásjelek, a képírás ábécéje, a hieratikus írás
Az istenek és jelképeik
A fáraók és a hatalom jelképei
Papirusz tekercsek

Tevékenységek: gipszfaragás, ytong faragás, tusrajzok, grafikai lapok

•    II.A királyi pár, temetkezés-balzsamozás

Tevékenység: A királyi pár elkészítése – gipszes géz dombormű

•    III. A falfestészet, egyiptomi ábrázolások, festékek és technikák
A sírkamrák díszítése, jellegzetes ábrázolási módok

Tevékenység: falfestés eredeti motívumok felhasználásával folyosó vagy terem dekorációként

•    IV. Művészi tárgyak, kvarcitszobrok, kézműves tárgyak

Tevékenységek: ytong faragás, fémdomborítás, tűzzománc

•    V. A társadalom felépítése. Rang és ruházat
Öltözet, ékszerek, az ókori egyiptomi divat

Tevékenységek: ruházat varrása és megfestése esetenként
nyakékek, melltűk készítése tűzzománccal, fémdomborítással

Bármely felső tagozatos évfolyamon kedvelt téma lehet. A projekt anyagát javaslom kiállításként bemutatni. Nagyszerűen ki lehet egészíteni vele az alapfokú művészetoktatás követelményeit, kitűnő lehetőséget biztosít a tehetségfejlesztésre. Akár egy egész képzőművészeti tábor anyaga is lehet.