A nagy földrajzi felfedezések és következményei

Okai:

– A XV. század közepétől Európa nemesfém készletei kimerülőben voltak és kevés volt a pénz a növekvő gazdasághoz.

– 1453-tól Bizánc elfoglalása után a török ellenőrzés alatt tartják a földközi-tengeri kereskedelmet.
A tudományos és a technikai feltételek adottak új utak megtételéhez. Iránytű, földrajzi is-meretek (a föld gömbölyű), fejlett hajóik vannak, 200 és 500 tonnás caravellák.
Jelentősebb utak, felfedezők:
– 1487-ban Bartolomeo Diaz eléri a Jó-reménység fokát.
–  1492-ben Kolumbusz Kristóf a spanyol királyi pár (Ferdinánd és Izabella) támoga-tásával indul útnak. A Kis- és Nagy-Antillák szigeténél Guanahaninál ért partot (azt hiszi, Indiában van). Az első 3 útja sikeres, de a negyedik sikertelen útja után kegyvesztetté válik, címeitől és rangjától megfosztva, szegényen hal meg.
–  1498-benVasco da Gama Afrikát megkerülve jut el Indiába.
–  1499-ben Amerigo Vespucci éri el Amerikát, aki fel is ismeri, hogy egy új konti-nensre lépett.
– 1519-ben Magellán elsőként hajózza körül a földet.
Következmények:
1.    A gyarmatokon:
–  gyarmatosítás – megkezdődik az őslakosok kifosztása. A gyarmatok gazdasági és politikai függésbe kerülnek az anyaországtól. Az anyaország olcsó nyers-anyag lelőhelyei és termékeinek piacai lesznek.
– A konkvisztádorok tevékenységének következtében a 70 – 80 milliós népesség 10 millióra csökkent, és az ősi kultúrák (Azték, Maja, Inka) megsemmisültek.
–  Rövid idő alatt 16000 tonna ezüst 200 tonna arany áramlik Európába, valamint mezőgazdasági termények (kukorica, burgonya, paprika, stb.).
–  Az őslakosokat bányákban, valamint a gyapot-, cukornád- és dohányültetvé-nyeken dolgoztatták.
2.    Élelmiszer árrobbanás:
–  Mivel Európába nagy mennyiségű nemesfém áramlott be, a gabonaárak roha-mosan emelkedtek, az iparcikkek és a bérek csak kis mértékben.
–  Manufaktura ipar kialakulása: a céhes iparcikkeket váltja fel. A műhely és az eszközök a tőkések tulajdonában vannak. Fizetett bérmunkások dolgoznak. Van munkamegosztás. Több árút tudnak előállítani, olcsóbban tudják eladni. Nincs szűkség szaktudásra. Kézzel dolgoznak (manu facere) és speciális szer-számokkal.
3.    Bekerítés:
–  Angliában és Németalföldön a gyapjú iránti kereslet arra ösztönözte a földbir-tokosokat, hogy földművelés helyett juhtenyésztéssel foglalkozzanak. Elvették a paraszti földeket és közhasználatú legelőket, a területet bekerítették, a parasz-tokat elkergették. A földjükről elkergetett parasztok és a manufaktura ipar mi-att tönkrement céhek bérmunkásként találtak megélhetést.
–  A kereskedelem a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tevődik át.
–  Meggyorsul a feudalizmus bomlása és a kapitalizmus kialakulása.

Forrás: ebookz.hu