Nagycsoportos óvodások
hagyományőrző Betlehemes család szeretetteljességét hangsúlyozó műsora

Helyszín: óvodai csoportszoba (adventi hangulatban)
Szereplők: Pásztorok (fiúk), Angyalok (lányok), Mária, József, 3 király
Kellékek:
1. A helyi Endrődi Tájház hagyományőrző tárgyai: fa jászol, szalma; betlehemes templomocska; fokosok, szűrök, tarisznyák, subák, kucsmák, ködmön a pásztorok jelmezénél; Pásztoroknál ajándékok: méz, sajt.
2. Angyalok egységes szülői segítséggel készült, fehér talpig érő, nyakban megköthető leplek és glóriák
3. Mária és József jelmez
4. Jézuskát megszemélyesítő csecsemő baba
5. 3 király jelmez (sárga színű, nyakban megköthető lepel és korona, illetve a királyi ajándékok: arany, tömjén, mirha
6. Gyertyák
7. CD lejátszó, MC lejátszó, gitár
A műsor időtartama: 25 perc
Forrásmunkák:
Zenei: Kormorán: Betlehemi királyok; Kormorán: Betlehemi csillag üzenete; Deák Tamás feldolgozásai: Szép karácsony; népszerű karácsonyi dallamok, Ghymes: Tűzugrás; Enya: The celts: Triad c. dala
Próza: Szecsődi Leó OFM: Karácsonyi játékok; Karácsonyi játékok – versek (Don Boscó Kiadó Bp.); Miklya Zsolt: Ezüstszín fonál; Kiss Józsefné-Pálóczy András: Iskolai ünnepségek forgatókönyvei

Műsor

„Ég a gyertya ég, el ne aludjék,
Szíveinkből a szeretet ki ne aludjék”

1. Zenére bevonulás:
Largo (Georg Friedrich Händel)
Bevonulnak a gyerekek, kivétel a 4 gyertyagyújtó angyal. Mindenki elfoglalja a helyét.

2. Vers:
Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár
Mindenki mondja.

3. Zene:
Vivaldi: A tél (Négy évszak Op.8.)
A zenére fokozatosan bejön a 4 gyertyagyújtó angyal és egy-egy versszakkal beteszik a betlehemi templomba a gyertyákat és letérdepelnek.
1. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég,
el ne aludjék
szíveinkből a szeretet
ki ne aludjék!
2. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég
fusson a sötét
szívünkből a szomorúság is
kitakarodjék
3. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég
Nő a fényesség
Sötét földhöz a fényesség
Egyre közelébb.
4. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég
az adventi négy
azt lobogják, azt hirdetik
Jézus üdvözlény!
Három angyal kilép a sorból és mondja:
„Nyílj meg szívem, fogadd be őt,
az áldott égi csecsemőt
ki a világ üdvével jött
Borulj le jászola előtt!”
A vers végére minden gyermek letérdel, a zene közben elhalkul.

4. Vers:
Letérdelve mondja mindenki.
Harangok szóljatok, szóljatok csengők
tudja meg a világ: Karácsony eljött!
Zengjétek angyalok, zengjétek boldogan
Tudja meg a világ: Karácsony napja van!

5. Gitár:
Sebestény Márta: Betlehem
Az óvónő gitárjátékával kíséri a dalt, együttesen énekelve két kört alakít ki 10 angyal, amely közepére bevonják a gyerekek Máriát és Józsefet. A többiek is fel állnak. A dal végén megáll a kör, elengedik egymás kezét, és kör alakzatban a hallgatóság felé fordulnak.
Vers:
Miklya Zsolt: Tízparancs
Egyenként szólaltatják meg a versszakokat, amely után fokozatosan, mind a tíz angyal leguggol.
A vers befejezése után Mária és József együtt, egymás felé fordulva mondja:
„Amit magadnak szeretnél,
tedd meg mással, úgy szeressél”
6. Ének gitárral kísérve:
Sebestyén Márta: Esik eső (Kormorán)
Mária és József énekel gitárkísérettel, a dal refrénjére körben forognak, majd a dal végén a 10 angyal a helyére vonul.

7. Vers, szöveg:
József:
„Célhoz értünk Mária! Ez az a hely, amiről Betlehem lakói beszéltek! De itt nem maradhatunk! Se meleg, se víz s az élelmünk is fogytán van!”
Mária:
„Nekem már nincs erőm továbbmenni.
A fiam bármelyik órában megszülethet
Maradjunk itt József!
Isten majd csak gondoskodik rólunk valahogy!”
Vers:
Miklya Zsolt: Ott c. verse
Mindenki mondja.
„Isten ott van mindenütt,
De nincs ott a kezedben,
Isten ott van mindenütt,
De nincs ott a szemedben.
Simítását mégis érzed,
Pillantását még is őrzöd,
Hordozod a szívedben.”

8. Ének gitárral kísérve:
„Menyből az angyal”
Mindenki énekli mialatt a pásztorok kijönnek és lefekszenek a földre, alvást színlelve, illetve Mária és József a helyükre mennek.

9. Szöveg, ének:
Három ébredező angyal párbeszéde, akik kilépnek az alvó pásztorokhoz és költögetve őket mondják feléjük fordulva
Három angyal együtt:
„Ébredjetek pásztorok! Éber, tiszta álmotok valóra vált az éjjel, ezt hirdeti egy fényjel!”
Tovább költögetik énekkel, amit mindenki énekel:
„Pásztorok, pásztorok de elaludtatok, keljetek fel immár angyalok szavára.”
1. pásztor:
„Ki az?”
2. pásztor:
„Mi az?”
4. pásztor:
„Mit zavartok?”
Minden pásztor felébredve együtt:
„Uram ne hagyj, szent Angyalok!”
Ébresztő
Angyalok együtt:
„Jó pásztorok ne féljetek
nagy örömöt mondok nektek
Akit oly régen vártatok
Az Úr Jézus földre szállott.”
1. ébresztő angyal.
„Találtok egy gyermeket, aki bepólyálva fekszik”
2. ébresztő angyal:
„Nem selyemben, nem bársonyban,
csak egy szalmás jászolban.”
3. ébresztő angyal:
„Ő az ég és Föld király,
siessetek mind hozzája!”
Zengjük a dalt minden gyermek:
„Hozsánna, hozsánna,
Megszületett az élet királya!”

10. Ének:
Micsoda mi az…
(Kaláka részlet)
A pásztorok éneklik, majd gitár zene, amely alatt felsorakozunk Mária, s a jászol előtt.
A pásztorok együtt:
„Adjon Isten szép jó estét,
köszöntjük a kisdedecskét!”
1. pásztor:
„Itt született a megváltó”
József:
„Gyertek beljebb! Igen itt született!”
Ének és gitárzene, mindenki énekli:
„Üdvözlégy kis Jézuska….”
Pásztorok együtt:
„Eljöttünk hozzád egyszerű pásztorok,
hogy kiöntsük eléd szívünk szeretetét.”
1. pásztor:
Épp vigyáztunk a nyájunkra,
angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta, megszülettél,
hogy minden embert szeressél.”
2. pásztor:
„Jaj én úgy örülök néked,
két szememből a víz pereg!
Fogadd-e takarót, melegedj alatta!”
3. pásztor:
„Finom és jóízű sajtot hoztam néked,
gondoltam, ezzel szerzek örömet!”
4. pásztor:
„Szorgalmas méhecske gyűjtötte a mézet,
édes kis Jézuskám ezt hoztam néked!”
Az ajándék átadása után fokozatosan letérdelnek a pásztorok a jászol köré.
Mária:
Kedves hű pásztorok! Szívetek jósága megindított!”
József:
„Köszönjük! Pihenjetek meg nálunk!”
1-2 pásztor:
„Nézzétek, ismét érkezik valaki!”
Mária kémlelve az ajtót:
„Hárman jönnek, s mind ebbe az irányba! Gazdagnak látszanak! Fiamhoz jönnének ők is?”

11. Ének gitárzene:
„Magam se vagyok gyerek…”
Ez alatt a három király elindul szép lassan Mária felé, s a jászol másik szabad oldalán felállnak sorban.
József:
„Kik vagytok és mit kerestek itt?”
A három király együtt:
„Messze napkeletről jöttünk,
fényes csillagot követtünk.
Fényes csillag azt mondta:
Megszülettél kis Jézuska.”
Gáspár:
„Gáspár király az én nevem
messze földről útra keltem.
Kicsi Jézus, hogyha szabad
Adok néked szín aranyat.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
Menyhért:
„Menyhért király az én
becsületes nevem
Jézust köszönteni én is ide jöttem.
Én tömjént hoztam.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
Boldizsár:
„Engem hívnak Boldizsárnak,
a szerecsenek királyának.
Mirhát hoztam neked.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.
József:
„Köszönjük! Vigyétek hírül az egész világnak: megszületett a megváltó!

12. Vers és ének:
Mária verse:
„Szememen a könny a fátyol
kicsi fiam biztos fázol.
Nincsen bölcsőd, csak egy jászol,
Szememen a könny a fátyol.”
Mária énekli az 1-2. versszakot gitárkísérettel:
„Repül szellő…”
A 3. versszaktól mindenki bekapcsolódik az énekbe:
„Kicsi karod ha kitárod…”

13. Vers:
Miklya Zsolt: Dúdoló
Mindenki mondja, majd dúdolgatni halkan.
„Simogatni szépen
ringatózni ölben
nyújtózkodni szélben
kuporogni hóban
melegedni télben
elterülni földön
Isten tenyerében.”

14. Ének gitárral:
Ghymes: Ifjú szívekben élek…
(Részlet: Csícsíja baba…
Rfr.: Falu végén…)
Mindenki énekel és a végén meghajlás.

15. Zene:
Kormorán: Ave Maria
(CD zenei lejátszó)
Lehalkuló résznél jókívánságok a gyertyagyújtó angyaloktól, akik gyertyát fognak a kezükben, felállnak középre egy sorban.
1. angyal:
„Ha van szívedben nyugalom és béke,
átjárja majd lelkedet a szeretet fénye.”
Odamegy az egyik óvodai csoport óvó nénijéhez, és átadja a gyertyát.
2. angyal:
„Kinek belső ragyogása van
egyedül sem boldogtalan”
Átadja a gyertyát a következő felnőttnek.
3. angyal:
„Szeretni jöttünk a világra,
magunk és mások boldogságára.”
Átadja a gyertyát.
4. angyal:
„Karácsonyi angyalszárnyon,
lelkedre béke, öröm szálljon.”
Átadja a gyertyát.
Minden gyermek:
„Az új esztendőt töltse be
a termékeny béke,
a lélek nyugalma,
a szeretet melegsége.”
Végül búcsúzik a zene a CD-ről.
Jingle Bells-Weltitors singen die schönsten Weihnacht slider
A karácsonyfát körül állva, meggyújtjuk a csillagszórókat, gyertyákat, közösen énekelünk.

 

Forrás:

Készült Békés Megye Közoktatási Közalapítványának támogatásával.

Készítette: Selyem Úti Óvoda (Gyomaendrőd)