Karácsonyi műsor

(A szereplők 1-10-ig vannak jelölve.)
I. Hívás
Csengettyűs hangok
1. középkori, portugál, ismeretlen szerző: Krisztus születése
1:
Jőjjetek, óh hívek
diadalmaskodva,
jőjjetek, jőjjetek Betlehembe!
Megszületett az angyalok királya.

2:
Óh jőjjetek, imádjuk.

3:
óh, jőjjetek, imádjuk,

4:
óh, jőjjetek, imádjuk az Urat!


5:
Nyájukat elhagyva
a szerény bölcsőhöz
hívásra igyekeznek a pásztorok.
Mi is ünnepi lépéssel siessünk:

6:
óh, jőjjetek, imádjuk az Urat!
Tiszta zene, hangulatfestés
2. Mary I.: Karácsony
6:
Éjkék a menny,
Száz csillag ég.
1:
Szerény a bölcső
És halk a rét.
5:
Az ajtó nyitva,
A messzi hegy
Ormán bárány-
S pásztorsereg.
II. Csillag
1. Jenkins: Karácsony haikuban (Advent)
6:
Csendes, sötét éj –
Hirtelen szélre számíts,
Új csillag. Csak várj.
2. William, Bernáth: Karácsony
7:
Hó nem szitál. Az ég derűs.
8:
Csupán az este hűs.
6:
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
3. Dsida Jenő: Közeleg az emberfia
9:
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal.
(…)
Ô megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet.
III. Indulás
1. Fáy Ferenc: Pásztor-ének
10:
Bokánkig ér a hó,
térdünk fölé a nyomorúság.
Hogy induljunk el hozzád, Betlehembe?
Bárányainkat farkasok,
lányainkat az ordas-ősz hurcolta el.
A források befagytak.
S asszonyaink tömlő-emlőjéből,
esténként, izzó levegőt iszunk.
(…)
7:
Megzabáltuk a Holdat
s még éhesek vagyunk!
Gyengék vagyunk és rongyosak vagyunk…
(…)
8:
Ez a Pill és az abortusz kora,
a humanista gyilkosok kora,
hol véres jelek milliója szárad
az ember bezárt homloka felett.
Sokan:
Véresek vagyunk és éhesek vagyunk!
6:
Talpunk alól elrágtuk már a földet.
Bokánkig ér az ég,
és csizmánk szárán becsurog az Isten.
A zsoltárokat fújjuk még, Uram,
de nincs már időnk Betlehembe menni.
Zene
2. Babits Mihály: Csillag után
6:
Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Zene
3. Dsida Jenő: Valami arcot viszek
1:
Valami arcot, szentséget viszek
elrejtve mélyen.
Havas nagy úton bandukolok
szembe a lemenő nappal.

Ezt a szentséget nem ismeri
senki kívülem:
Elítélt próféták máglya-lángja
perzselte a szívembe hajdan.
4. József Attila: Karácsony
8:
Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak,
9:
de született egy ember,
meleg magvető hitünkről
komolyan gondolkodnak a földek,
az uccák biztos szerelemmel
siető szíveket vezetnek…
IV: Úton
1. József Attila: Téli éjszaka
7:
Tündöklik, mint a gondolat maga,
a téli éjszaka.

Ezüst sötétség némasága
holdat lakatol a világra.
10:
A hideg űrön holló repül át
s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet?
Összekoccannak a molekulák.

Milyen vitrinben csillognak
ily téli éjszakák?
8:
A fagyra tőrt emel az ág
s a pusztaság
fekete sóhaja lebben – –
varjucsapat ing-leng a ködben.
2. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg I. 112.
2:
Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.
4:
Tó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezitláb,
ha karácsony volnék.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.
3. Dsida Jenő: Tél közepén
5:
Csörren a cserfák csupasz ága,
Kegyetlen a hideg!
Csikorgó tél van, s zordon éjjel,
S a világ didereg;
7:
Gyémántmezőket lát az ember,
Amerre elhalad;
A hókristályok ezre csillog,
Ropog a láb alatt.
1:
Mint oszlop, mely a természetnek
Ékíti templomát,
Halvány, fehér füst száll magasra
A messzeségen át;
Felette néma fenségében
Az ég hatalmas boltja,
S a tájra titkos szürke fényét
A hold világa ontja.
V. Tábortűz mellett
1. Dsida Jenő: Minden nap esttel végződik
6:
Minden nap esttel végződik.
Minden zaj csenddel végződik.
Minden valami semmivel végződik
és holt betű lesz minden fájdalom.
(…)

Ilyenkor senkinek sem szabad beszélnie,
a koldusok bokrok alá húzzák magukat,
a tücsök ciripel. Este lett.
S néma verssé lesz egy-egy fájdalom.
2. Radnóti Miklós: Álomi táj
6:
Ha az éjszaka korma lecsöppen,
Ha lehervad az alkonyi, égi szeszély:
fonogatja fölöttem a mélyvizi csöndben
csillagkoszorúit az éj.

Ha a hold feje vérzik az égen
s gyürüző köröket ver a tóban a fény:
átkelnek az árnyak a sárga vidéken
s felkúsznak a domb peremén.
VI. Megérkezvén
1. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg I. 21.
10:
Te égi gyerek, hogy nyomra lelek
s meglátlak a földön végre:
sose hittem én, hisz e táj szegény,
síkos, becsapós a reménye.
(…)
8:
Te égi gyerek, te angyali-jó,
mért jöttél szökve utánam?
Óvd lépteimet, mert sűlyedek, ó,
sűlyedek az éjszakában.
2. Dsida Jenő: December
9:
Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdőkben, hol sok-sok este háltam
– s keresztelő Jánosként hírdetem.

Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kínt terem;
a hófuvásban gyakran hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!
3. Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok
8-9-10:
Barmok romlatag ágyán, Jessze ígéretes ágán
Új élet született; boldog a Szűz: anya lett.
Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán,
Barlang, ágy csupa fény: Isten, a Szűznek ölén.
Künn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat.
S lám, elnyugszik a szél benne, az akol küszöbén.
5-6-7:
Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva,
Mária nézi: nevet – „Fúj az ökör meleget!”
Fúj az ökör… s ugye, jó lesz? – fürge tüzet vete József:
Lobban a rőzserakás, mind csupa láng, ragyogás.
1-2-4:
Csillan a jó bari szőre, vidáman a szürke tetőre
Fény fut. Koppan a kő:„Pásztorok, gyertek elő!”
Vének s ifju legények, jönnek, az ajkukon ének.
Billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás!
(…)
Mindenki:

Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám,
Új ág, égi virág, újul a régi világ.
4. Dsida Jenő: Itt van szép karácsony
5:
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
Zene
5. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg II. 79.
2:
Takaród hadd igazítsam,
puha párnád kisimítsam,
legyen álmod kerek erdő,
madaras rét, bokor-ernyő.
6. Weöres Sándor: Nem szándékom
1-9:
Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra.
Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra.
Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak.
7. Dsida Jenő: Egyszerű dal a kegyelemről
6:
Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hivtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Mindenki:

Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.
6:
Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörü szavakat,
igéző szavakat,
Mindenki:

hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.
(…)
8:
…S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, –
az Ur áll mögöttem.
8. Bella István: Karácsony-esti vers
10:
Istennel játszom. Már mióta
játszik az Isten velem.
Karácsony este van. Ezer év óta.
Ülünk egy csendes szegleten
valamelyik világ zugában.
Játszom Istennel s ő velem.
(…)
Minthacsak értene, megmozdul
Isten. Végtelen hiány.
A világűr helyébe a nincsen
valami mássá visszaáll.
Katonaköpenytejút, s egy szó.
Fekete luk a homlokán.

Közben az idő zuhog zölden.
Karácsony van. Mint valaha.
De valami szívemben csörren.
Ránézek. És már sehova.
Előttem, mögöttem, köröttem
Felemelt karral áll a fa.
9. Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének
Mindenki:

(2)
Mennyországban
és pokolban,
bölcsőben és
koporsóban,
tar mezőkön,
málló szirten,
kiapadó
szennyes vízben,
kóróban és
virágvágyban,
alvó házak
bundájában,
rőt-didergő
tűzvidéken,
szoknyalángú
utcaszélen
sírhantemlék-
kopjafákon,
fegyvercsőben,
bombaszárnyon,
templomban és
kocsmarévben,
adósságban,
fizetségben,
vérben, borban,
könyvben, szóban,
fejünkre-szórt
atomporban,
bennem, benned,
mindenkiben,
tagadásban
és a hitben,
múltunkban és
jövendőnkben,
ahol Krisztus
tündöklőben,
ott mindenütt
Karácsony van
mennyországban
és pokolban!
(3)
7:
Krisztus Testvér, halld meg
fohászom:
komor sorsom legyen
karácsony…
10. Ady Endre: Békesség ünnepén
6:
Békesség most tinéktek, emberek.
Övendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!…
Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán…
Hejh, szép az istenes legenda,
A csillag, a jászol, az élet,
Ki lehetne még vele húzni
Talán még néhány ezer évet…
VII. Ima
Zene – végig a szöveg alatt
Refrént mindig közösen!
1. Keresztes Szent János: Könyörögj érettünk
9:
Tudom, hogy forrás fakad titkosan
Bár éjszaka van
Ez örök forrás rejtőzik szemünktől
Barlangnak sűrű mélységéből tör föl
Bár éjszaka van
6:
Nem tudni hol, mert eredete nincsen
Ám ami van, ered belőle minden
Bár éjszaka van
7:
És szépségéhez nincs hasonló semmi
Az ég és föld szokott belőle inni
Bár éjszaka van
Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna
És nem tud senki átlábalni rajta
Bár éjszaka van
1:
Hogy tisztaságát semmi nem zavarja
Hogy minden fény a fényét tőle kapja
Bár éjszaka van
Tudom, belőle óriás erek folynak
Eget és poklot, embert záporoznak
Bár éjszaka van
5:
Tudom, az ér, mi sodrából kiválik
Mindenható, akárcsak ő, e másik
Bár éjszaka van
Mi kettőjükből tör egyetlen egybe
Nincsen, ki nála fontosabb lehetne
Bár éjszaka van
10:
Az örök forrás titkos útját járva
Élő kenyérben életünk kínálja
Bár éjszaka van
Ím e sötétben látja a teremtmény
Hogy oltsa szomját vizét fölkeresvén
Bár éjszaka van
8:
Azt az eleven forrást, mire vágyom
Az élet kenyerében megtalálom
Bár éjszaka van
Közös ima a közönséggel
2. Weston, Joanna M.

Add hogy ezúttal
az istálló nyíljon meg
bennem.

Add, hogy ezúttal
a fény szülessen meg
bennem.
VIII. Jókívánság
1. Ismeretlen szerző: Karácsonyi jókívánság
4:

Az ünnep örömét kívánom
Minden jót tenéked
Az ünnep nyugalmát kívánom
Zárd békén az évet
2:

Az ünnep reményét kívánom
Az vidítsa lelked
Hívő szívet, hogy új napod
Boldogan köszöntsed.

A műsorban részleteket mondtunk:
Ady Endre, Babits Mihály, Bartis Ferenc, Bella István, Dsida Jenő, Fáy Ferenc, Jenkins, Joanna Weston,
József Attila, Keresztes Szent János, Tótfalusy István, Weöres Sándor, és ismeretlen szerzők műveiből

Forrás: szepi.hu