Ünnepi műsor az aradi vértanúk tiszteletéreCikkünk egy, az aradi vértanúk tiszteletére rendezett október 6-ai ünnepi műsor teljes forgatókönyvét tartalmazza.

 

 

1. Zene (Halk, lassú, egyéni választás alapján)

2. Vers: Tompa Mihály: A madár fiaihoz

3. Bevezető/szöveg/:
1849 október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner György, Leiningen – Westerburg Károly gróf, Nagy- Sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf, Lázár Vilmos… /Előre lépve bemutatkoznak/

…mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásáért.

4. Vers:
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep.
Úgy rettegé, a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.”

5. Szöveg:
1849 januárjában az Európán átzúgó forradalmak már mind elültek. Egyedül a magyar tartotta magát, s még hátra voltak diadalai – mielőtt ő is elcsendesült. Petőfi szinte az utolsó percéig nem adta fel a reményt, a legkilátástalanabb helyzetben sem szűnt meg költeményeivel bizakodást önteni a honvédekbe és a nemzetbe.

6. Zene

7. Szöveg:
Az optimizmus azonban egyre kevésbé indokolt. A viszonylag jó indulatú V. Ferdinánd átadta helyét a fiatal és vérengző Ferenc Józsefnek, aki sem győzni nem tudott, sem béketárgyalásra nem volt hajlandó. Segítségért fordult Miklós cárhoz, aki 194 ezer cári katonával harcolt a magyarok ellen. Sajnos a hatalmas túlerővel szemben Görgey legyengült, szétszórt honvédei nem tudtak győzni.

8. Vers: Kovács István: Világos 1849

9. Zene (Gyászinduló részlet)

10. Szöveg:
A halálos ítéletet Haynau császári tábornagy hozta (Haynau előre lép):
„Én a rend embere vagyok, és nyugodt lelkiismerettel lövetek főbe százakat, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen eszköz minden jövendő forradalomnak elejét venni.”

11. Szöveg:
A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek. 1849. szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s ahol a vádlottakat felségsértés címén halálra ítéltek. Az ítéletet kimondták, de teltek- múltak a napok és a végrehajtásról szó sem esett. A családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos, volt miniszterelnököt.

12. Vers:
„A felhőben, mely ott simul
Talán Batthyány árnya van,
S lenéz, magyar! Reád
S mutatván ezt a rém helyet,
Azt sugja hallkan: Ne feledd
Októbernek hatodikát!”

13. Szöveg:
Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. 1300 katonát láttak el éles töltéssel, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel s alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Négy tábornokot főbelövésre ítéltek, kilencet akasztófa általi halálra.

14. Dal:

„Jaj de búsan süt le az őszi nap sugára
Az aradi vártömlöc nagy ablakára.
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt
Ki a börtön fenekén a halálra néz.

Elitélték sorban mind a tizenhármat,
Szőtték-fontak a nyakukba ezer vádat.
Elnevezték felségsérő pártülőknek,
Hogy a magyar szabadságért harcra keltek.

Aradi vár, aradi vér, halál – völgye
Lett a hős magyaroknak temetője!
Virágozzék sírotokon vétek virága,
Elfelejthetetlen legyen azok halála.”

15. Vers: Juhász Gyula: Vértanúink

16. Szöveg:
A tábornokok kivégzése bevezetőjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további, mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és vagy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sokévi fogságra. Ha a rájuk rótt halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört életsorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján éppúgy okt. 6 áldozatai, mint a kivégzett társaik.
/Gyertyát gyújt mindenki/

17. Vers: Polágyi Lajos: Az aradi vértanúk

„Szabadságharcunk letűnt napvilága
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába
Bár vak sötétbe halt az égi fény….”

/Elfújják a gyertyát/

18. Zene (Gyászinduló, további részlet)

19. Vers: Vajda János: A virrasztók

20. Halk zene – Mozart: Requiem

21. Vers: Juhász Gyula: Himnusz az emberhez

Kép forrása: aradi13.amiga.hu

Az ötletgazda neve: Szabóné Batha Irén és Bojti Lajosné

Az ötletgazda elérhetősége: 4183 KABA, Kossuth u. 2, Sári G. Általános Iskola