Elkészültek a 23/2004 (VIII. 27) OKM rendelet szerinti digitális tananyaggá/taneszközzé nyilvánítási eljárás megindításához, lefolytatásához, értékeléséhez szükséges dokumentumok, amelyeket a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) szakmai-társadalmi vitára bocsát.

Jelen anyaggal az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) keretében működő Digitális DTMB-nek az a célja, hogy a szakma és a tankönyv/eLearning piac szereplői elmondhassák véleményüket, konstruktív javaslatokat tehessenek a végleges anyag tartalmával kapcsolatban, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Oktatási Hivatal és DTMB figyelembe vesz a végleges anyag kialakításánál.

Az anyagokkal kapcsolatos észrevételeket a dtmb@educatio.hu e-mail címre kérünk eljuttatni legkésőbb 2008. szeptember 10-ig.

1 Az „23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet” a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvpiac rendjéről szóló törvény) 29. §-ának (1) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a szakképzés szakmai tankönyvei tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a digitális tananyagok (taneszközök) akkreditációs eljárásának, értékelőlapjainak kidolgozására az OKNT a Digitális Tananyag Minősítő Bizottságot kérte fel.

2 A Digitális Tananyag Minősítő Bizottság

A 2007. január 1-től működő új OKNT – a korábbi gyakorlattól eltérően – 3 főt delegált a DTMB-be, megtartva a bizottság 7 fős összlétszámát. A betöltendő négy bizottsági helyre a szakmai szervezetektől érkezett ajánlás. A végleges testületi összetétel kialakításánál fontos szempont volt, hogy a szakmai, a kutatói, a felhasználói és a közoktatási képviselet egyaránt megjelenjen. A bizottság összetételét az OKNT jóváhagyta.

Az új bizottság áttekintette a 2005-2006-ban elkészült dokumentumokat, ill. a 23/2004(VIII.27) sz. OM rendelet. A rendeletmódosítás világossá tette, hogy a bizottságnak a digitális tananyagok/taneszközök engedélyezési folyamatában ténylegesen nem kell szerepet vállalnia, tevékenysége az alábbi területekre koncentrálódik (korlátozódik):
• a szakértői értékelő lapok kidolgozása,
• a szakértők felkészítése,
• részvétel a rendeletalkotási tevékenységben.

Döntés született arról, hogy a digitális tananyagok „szakértéséhez” szükséges értékelő lapokat (pedagógiai – didaktikai, tudományos, technológiai) a bizottság tagjai által alkotott munkacsoportok dolgozzák ki. A bizottság havi rendszerességgel, rendszeres részvétel mellett megtartott üléseit szakmai vitáktól nem mentes, konstruktivitás és alkotó munka jellemezte.

3 A közreadott dokumentumok

3.1 Digitális Taneszköz Adatlap A 23/2004 (VIII. 27) OKM rendelet szerinti digitális tananyaggá/taneszközzé nyilvánítási eljárás megindítására vonatkozó kérelem mellékleteként beadandó adatlap (lásd: DTMB_Taneszkoz_Adatlap.doc), amely minden pontjának és mellékleteinek kitöltése/benyújtása kötelező.

3.2 Digitális Taneszköz Típusok

Az alábbi kategóriák (lásd: DTMB_digitalis _taneszkoz_tipusok.doc) a digitális tananyagok értékeléséhez, az előzetes osztályba soroláshoz készültek. A cél ezúttal nem az, hogy egy-egy tananyag valamennyi sajátosságát kifejező, részletes műfaji felsorolás jöjjön létre. Arra törekszünk, hogy a beérkezett tananyagokat viszonylag egyszerűen osztályozni lehessen, és az egyes műfajokhoz értékelési szempontokat rendelhessünk, amelyek alapján a szakértők minősítik a tananyagot.

3.3 Dublin Core meta-adatok

Az alábbi összeállítás (lásd: DTMB_DC_Meta_Leiras.doc) a 23/2004 (VIII. 27) OKM rendelet szerinti digitális tananyaggá/taneszközzé nyilvánítási eljárás megindítására vonatkozó kérelem mellékleteként beadandó adatlap kitöltését segítő, az egyes mezők tartalmát meghatározó összeállítás. Az adatlap kitöltésével – az eljárásban szereplő termékek tartalmától független módon – szeretnénk biztosítani azok gyors és megbízható katalogizálását, a később felállítandó adatbázisban történő kereshetőségét. Az adatlap összeállításánál olyan nemzetközi ajánlásokat (de Facto, illetve de Jure) szabványokat tekintettünk kiindulási alapnak, amelyek lehetővé teszik a kereshetőség kiterjesztését, az adatbázis összekapcsolását másokkal. A mezők leírásánál megtartottuk az eredeti címkéket, hogy megkönnyítsük a kiindulási pontként szolgáló dokumentum, illetve a rá épülő szabványrendszer és e leírás közötti kapcsolódási pontok feltárását.

3.4 DTMB értékelőlap

A 23/2004 (VIII. 27) OKM rendelet szerinti digitális tananyaggá/taneszközzé nyilvánítási eljárás értékelőlapjai (lásd: DTMB_Ertekelolap_Taneszkoz.xls), a következő tartalommal:
• Tudományos-szakmai értékelőlap
• Pedagógiai-didaktikai értékelőlap
• Digitális technológiai értékelőlap

Forrás: sulinet.hu