A tanévkezdés, a tanév közbeni kiadások jelentősen megnövelik a családi kiadásokat. Éppen ezért utána jártunk, hogy milyen kedvezményes gyermekétkeztetési, és egyéb szociális juttatások vehetők igényben a szeptemberi iskolakezdés alkalmával.


Kedvezményes gyermekétkeztetés

Az óvodás, 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100 százalékát kedvezményként kell biztosítani. Az e körbe nem tartozó, de – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után – három- vagy többgyermekes családoknál gyermekeként – a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményeknek az étkezési hozzájárulás 50 százalékát kell biztosítani.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre azok a családok jogosultak, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135 százalékát – ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
– ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy – ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel egyéb a törvényben meghatározott feltételeknek;
2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 125 százalékát az egyes pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatások (évi két alkalommal), az ingyenes tankönyvnek, s egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

Pénzbeli támogatás

A helyi önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
– 2008. július 1-jén fennáll, július hónapban 5 500, – Ft, továbbá ha
– 2008. november 1-jén fennáll, november hónapban 5 500, – Ft pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja jogosult, aki – a gyermek tartására köteles és
– nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka, 2008-ban 6 270, – Ft.

A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozóknak, akiknek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
– 2008. július 1-jén fennáll, július hónapban 8 000, – Ft, továbbá ha
– 2008. november 1-jén fennáll, novemberben 8 000, – Ft. pótlékot állapít meg gyermekenként.

Család pótlék

A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt. Egy gyermekes család esetében ez az összeg 12 200, – Ft, míg két gyermekes család esetén gyermekenként 13 300, – Ft.

Forrás: sulinet.hu