A jövőt jelentő nyugat-európai példa követése

Új keretet kap a hagyományos tanulmányi adminisztráció azok számára, akik használják az elektronikus ellenőrző, napló és adminisztrációs rendszert. Szeptembertől használhatják a magyar oktatási intézmények a Központi tanulmányi információs rendszert, a belépésre pedig a tanárok és diákok mellett a szülők is kapnak jogosultságot.

Az oktatási intézmények adminisztrációs terheinek csökkentésére létrehozott új rendszer egyaránt szolgálja az intézmények dolgozóit, a pedagógusokat, a diákokat és gondviselőiket. A felsorolt felhasználók így már az interneten keresztül is naprakész információkat kaphatnak a saját vagy gyermekük tanulmányairól, az iskolai életről, vagy az oktatás rendjéről.

Banki biztonság
A banki rendszerekhez hasonlóan védett és biztonságos információs rendszer speciális alkalmazások nélkül, minden internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépről használható. A tanulmányi információk online kezelése mellett a www.tanulmanyi.info oldal segítségével megnyílnak a kapuk az elektronikus napló és az elektronikus ellenőrző előtt is, melynek kialakítása kapcsán részben a szülőkkel folytatott kommunikáció javítását tűzték ki célul.
A felhasználók különböző jogosultsági szinten férhetnek hozzá az információkhoz. Így adminisztrátori jogosultsággal bírnak az intézmény vezetői, kiemelt felhasználói státusszal rendelkeznek az iskola munkatársai, pedagógusai, valamint felhasználóként léphetnek be a rendszerbe a hallgatók és gondviselőik.

Azonnal használható
A szolgáltatással az oktatási intézmények beruházás, fejlesztés és üzemeltetési költségek nélkül vezethetik be az azonnal, akár már holnaptól használható online rendszert. Az oktatási intézmények vezetői elektronikus regisztrációval és annak írásos, hivatalos megerősítésével jelezhetik részvételi szándékukat. Amennyiben ez sikeresen megtörtént, a tanulmanyi.info üzemeltetője állítja ki a jelentkező intézmény számára a szolgáltatás használatához szükséges azonosítókat.

Egyszerű kezelni
A rendszer egyszerű és könnyen értelmezhető felületeken jeleníti meg a szükséges információkat és segíti vele a munkatársak napi operatív munkáját. Az interneten keresztül megtekinthetők a terembeosztások, illetve menedzselhetők a helyettesítések és az órarendek. A szülők elektronikus úton igazolhatják, hogy megtekintették a tanulmányi adatokat, de az interneten keresztül követhetik figyelemmel a tanórák tartalmáról szóló naplóbejegyzéseket és a hiányzásokat is. A rendszer a tanulmányi munkával, adminisztrációval és kommunikációval kapcsolatos alapszolgáltatások bővítésével a 2008/2009-es tanév II. félévében éri el végleges állapotát, amikor kiegészítő és kényelmi funkciókat vonnak majd be.

A jövőt jelentik a hasonló törekvések
„Jól működő pénzügyi források mellett válhat általánossá egy ilyen rendszer, melyet a nyugati országok már évek óta használnak” – mondta el az EduPress-nek Szebedy Tas, az Országos Köznevelési Tanács alelnöke és a Gimnáziumok Országos Szövetségének elnöke. „Az oktatáspolitikai törekvésekben élen járó finnek az iskolák elektronikus adatnyilvántartása területén is jelentős eredményeket értek már el, a jövőt pedig számunkra is a hasonló törekvések jelentik” – tette hozzá az elnök azzal a kiegészítéssel, hogy a rendszer bevezetése kapcsán számos egyéb aspektust is figyelembe kell venni. Az autonómiával rendelkező magyar oktatási intézmények ugyanis a rendszerváltás óta eltérő rendszereket alakítottak ki, egy ilyen központi tanulmányi információs eszköz megvalósításához viszont homogén iskolarendszer megléte szükséges.

Szeptember első hetében a Magyar Közoktatási Intézmények közül több mint 340 alap és középfokú intézmény kezdte meg a munkát a tanulmanyi.info rendszerével, a regisztrált felhasználók száma már az első héten meghaladta a 12 000 főt.

„A ma saját házirenddel, minőségirányítási programmal és egyéb egyéni megoldásokkal élő intézmények centralizációja áttekinthető rendszert hozna ugyan létre, ami hatékonyabb finanszírozást tenne lehetővé és a fiktív diákok után felvett fejkvóta problémáját is megoldaná, a legkreatívabb ötletek azonban a helyi sajátosságokhoz igazodó intézményekben valósulnak meg” – összegezte az információs rendszer pozitív és negatív oldalait Szebedy Tas. Az elnök a Városmajori Gimnázium igazgatójaként intézményéről elmondta, hogy ők nem egy központi nyilvántartóhoz csatlakoztak, melyből egyébként több is működik az országban, hanem saját elektronikus tanulmányi rendszert vezettek be.
(www.edupress.hu)