szabalysertesi-eljaras-indithato-az-iskolai-rendezvenyek-megzavaroi-ellenSaját viselkedési normákat határozhatnak meg mostantól az iskolák saját szabályzatukban, mely nem csupán a diákokra, hanem annak családtagjaira is vonatkozik – jelentette be a kormány augusztus 12-ei, közoktatási törvényt módosító döntését Arató Gergely. Az oktatási tárca államtitkára beszámolt a 2009/2010-es tanév iskolakezdési támogatásairól is: a hátrányos helyzetű diákok után járó tízezer forintos juttatás mellett minden további tanuló után ezer forintos támogatásban részesülnek idén a közoktatási intézmények. A képességfejlesztő óvodák között pedig összesen 3,4 milliárd forintot osztott szét a minisztérium.

“Az állam csaknem hétmilliárd forinttal támogatja az ingyenes, illetve a kedvezményes tankönyvellátást, tehát azok mintegy felét finanszírozza” – jelentette ki a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára. Elmondta: a miniszter a Tankönyves Vállalkozók Országos Szövetségével egyeztetve úgynevezett árkorlátot tesz közzé a tankönyvek esetében, mely idén eddig nem emelkedett és várhatóan továbbra sem növekszik az elkövetkezendő fél évben. Az iskolák összesen 3475 féle tankönyvből rendelhetnek.
Ingyenesen vagy kedvezményesen kapják a tankönyvet a tartósan betegek, a fogyatékossággal küzdők, a sajátos nevelésre szorulók, mint például a diszlexiások vagy diszgráfiások, akik három, vagy többgyerekes családban élnek, illetve akiknek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Emellett “ebben az évben az utánuk járó tízezer forintos támogatáson túl az iskolák az e kategóriákból kimaradt diákok után fejenként további ezer forintos többlettámogatásban részesülnek”. Az államtitkár ugyanakkor kiemelte: az ingyenes tankönyvellátás használt tankönyvek biztosításával is teljesíthető.
Arató Gergely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről elmondta: azon diákok részesülhetnek a támogatásban, akik többek között olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát. Külön, speciális szabályozás vonatkozik azonban a nem tipikus családi körülmények között élő diákokra.
Állami támogatásból a kedvezményes gyermekétkeztetés keretein belül 50, illetve az első hat évfolyamon tanuló rászorultak számára 100 százalékos kedvezményt biztosítanak az önkormányzatok.
Az államtitkár beszámolt a január 1-jétől működő óvodáztatási támogatásról, mely valódi jelentőségét a szeptemberi tanévkezdéskor nyeri el. Ez a típusú segítség lehetőséget teremt arra, hogy minél korábban óvodába adják a halmozottan hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeket, mely a tapasztalatok szerint növeli a későbbiekben az iskolai eredményességet. A minisztérium döntött tovább a következő tanévre vonatkozó, esélyegyenlőséget segítő intézményeket érintő támogatásról is. “Összességében 3,4 milliárd forintot osztottunk szét a képességkibontakoztatásban, integrációs felkészítésben részt vevő óvodai fejlesztőprogramokat megalapozó intézmények számára, január elsejétől pedig bérpótlékot kapnak az ezen intézményekben tanító pedagógusok” – mondta el Arató Gergely. A döntés 1600 tanintézmény számára jelent segítséget, melyek 76 ezer diák után veszik igénybe a támogatást, az érintett gyermekek száma azonban jóval nagyobb. A kedvezményben részsülő intézményekben 14 ezer pedagógus átlagosan havi bruttó 25 ezer forintos juttatást kap.
Ma továbbá megszavazta az országgyűlés azt a szocialista törvényjavaslatot, mely lehetővé teszi szabálysértési eljárás indítását az iskolai rendezvényeken megjelentek ellen, hiszen a közoktatási törvény módosításával a közoktatási intézmények saját iskolai szabályzatukban viselkedési szabályokat fektethetnek le. A kormány az iskolai rend, az oktatók és a diákok biztonságát kívánják így garantálni.
(www.edupress.hu)