Interaktív tábla - aktív tábla - digitális tábla - virtuális aktív tábla - ActivVote - Calcomp - eBeam - Promethean - Mimió - Polyvision - SmartBoard - kalibrálás - szavazórendszerA pedagógus és diáktársadalom új szavakat tanul:
Interaktív tábla – aktív tábla – digitális tábla – virtuális aktív tábla – ActivVote – Calcomp – eBeam – Promethean – Mimió – Polyvision – SmartBoard – kalibrálás – szavazórendszer

Az oktatás, nevelés olyan aktív folyamat, amely során különböző eszközök segítségével próbálják a pedagógusok a tananyagot az érzékelés, a megfigyelés számára megragadhatóvá tenni. Nehézséget az okozhat, amikor a megtanítandó anyag jellegzetessége ezt nem teszi lehetővé. Jó lehetőséget biztosít a diákok számára, ha szimuláció útján vizuálisan is információt szerezhetnek környezetükről, illetve, ha interaktív módon tudnak részt venni az oktatási folyamatban.

A jövő technikája maholnap megjelenik az iskolákban. Az Oktatási Minisztérium 2005. december 1-én kiadott egy sajtóanyagot „Átfogó informatikai fejlesztési programok a közoktatásban” címmel, melyben ez olvasható: „..a Nemzeti Fejlesztési Terv második részében 2010-ig a 62 ezer tanteremből 40 ezer jut interaktív táblához.”

Az új eszköz és kiegészítőik használatával az oktatás is megújulhat. Ennek a célnak az eléréséhez proaktivitás szükséges: meg kell ismerkedni a táblával, annak lehetőségeivel, módszertanával, és a tanároknak igyekezni kell beilleszteni saját pedagógiai eszköztárába, hogy annak használata hatékony legyen az időérzékeny tanítási folyamatban.
Fontos, hogy a pedagógusok elsajátítsák a táblák használatának módszertanát mielőtt az ténylegesen bekerül a közoktatásba, ellenkező esetben csak az iskolákban kihasználatlanul álló drága felszerelés lesz, és nem a motivációt erősítő, a megtanító folyamatokat és a hatékonyságot javító interaktivitást biztosító prezentációs eszköz.

Az interaktív tábla használatával a tanórák szórakoztatóbbak lehetnek, a diákok és pedagógusok egyaránt motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködővé válhat. Mindez akkor következik be, ha használatba vétele előtt megismerkedünk először a táblával, fogalmat alkotunk róla.

Ebben próbálunk cikkünkkel segíteni Önöknek, kezdjük néhány fogalommal.

Interaktív tábla:

Az interaktív tábla olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.
Az interaktív tábla használata elsősorban a konstruktivista pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.

A táblákat többféle paraméter jellemzi, és mint minden számítástechnikai hardver eszköznél, itt is folyamatosan jelennek meg újdonságok. Alapvetően kétféle típusa létezik a táblának, egyik, amikor a vásárláskor egy valóságos táblát kapunk, a másik pedig, amikor egy kiegészítő eszközt, amely a fehértáblánkból varázsol interaktív táblát. A táblák különböző elveken működnek, ebben a cikkben azonban ezt nem részletezzük, inkább a pedagógiához hozzáadott lehetőségeit mutatnánk be.

Képzeljük el a táblát úgy, mint egy hatalmas érintőképernyőt, amelyet az utolsó padban ülő diák is jól lát. A hardver eszközöket a szoftver köti össze, amelynek a feladata kezelni a perifériát. A különböző cégek által forgalmazott táblákhoz készített szoftverek is különböző tudással rendelkeznek, azonban van néhány általánosítható funkció, amit minden táblaszoftvernél megtalálunk.

Kalibrálás:

A projektor és a tábla összehangolására van először szükség. Ezt a folyamatot nevezzük kalibrálásnak. A táblát kétféleképpen lehet elhelyezni az iskolában: fixen rögzítetten, illetve mozgatható eszközként. Az első esetben, ha a projektor is rögzítet, akkor a kalibrálást egyszer kell végrehajtani, míg a többi esetben a mobilitás miatt minden alkalommal. Ez nem egy bonyolult folyamat, csak a táblára vetített pozicionáló pontokat kell a számítógép számára értelmezhető bemeneti adatként megérinteni a kezünkkel, vagy a speciális tollal.

Capture:

A táblára írt adatok elmenthetőek. A táblán lévő adatok, vagy csak egy részük elmentése háttértárolóra a capture.

Lebegő eszköztár használata:

Ha a számítógép vezérlését szeretnénk a tábláról, mint bemeneti perifériáról megoldani, akkor általában ezt a tábla szélén lévő, vagy egy lebegő eszköztár segítségével és/vagy a tollak használatával tehetjük meg.
A lehetőségek tárháza ezzel kibővül, hiszen minden, amit a számítógéppel meg lehet oldani az a tábláról is megoldható lesz. Így kezelhetőek lesznek a tábláról a digitális formában lévő adatok, szoftverek, kivetíthetőek lesznek az animációk, videók, fotóalbumok. Böngészhetővé válnak a táblán az internetes tartalmak. Kivetíthetőek a már megszokott jól használható multimédiás CD-k.
Az interaktivitás a lényeg azonban, hogy mindezt a diákok a táblánál tudják kezelni!

Folyamat rögzítése megszokott formátumokban:

A különböző tábláknál lehetőség van munkánk egyes fázisainak rögzítésére. Ezáltal biztosított a folyamat bemutathatósága. Ez a tábla egyik nagy előnye. Az órán, a táblán végzett tevékenység rögzítésével, az iskolai weboldalra kitéve azt a diákok számára nyomon követhetőek lesznek az órai folyamatok. Esetleg a hiányzó diákoknak is segítséget ad a tananyag pótlásához. A táblák szoftverei a mentés során különböző állományformátumokat használnak, például prezentációs vagy HTML formátumot. A pontos formátumokra a vásárlás előtt a táblák forgalmazóinál célszerű rákérdezni.

Gyűjtemények használata:

A táblagyártók a táblaszoftverhez általában biztosítanak az oktatásban jól használható tartalmakat a saját szoftverükbe építve, melyek tovább bővíthetőek. Használhatunk sablonokat, háttereket, például négyzetrácsossá tehető az interaktív tábla, vagy vonalassá, illetve akár kottázásra alkalmassá, stb…

Az egyes szoftvereknek azonban ennél jóval több lehetősége van, melyet itt nem részletezhetünk, azonban a további tájékozódáshoz ajánlunk néhány weboldalt:

Magyar nyelvű:

eBeam: http://www.dnn.hu (több disztribútor, a tábla szoftvere az angol nyelvű honlapról tölthető le.)
CleverBoard: http://www.lega.hu
Mimio: http://hungary.mimio.com/
Promethean táblák: http://www.consultexim.hu/tabla_site/index.htm
SMART táblák: http://www.lsk.hu/33-1608.html
Polyvision táblák: http://www.interaktivtabla.hu/

Angol nyelvű:

eBeam: http://www.e-beam.com/
Mimio: http://www.mimio.com
Promethean táblák: http://www.prometheanatbett.com; http://www.prometheanworld.com
SMART táblák: http://www.smarttech.com/
Polyvision: http://www.polyvision.com/
Calcomp táblák: http://www.gtcocalcomp.com/index.htm

Tábla vásárlása előtt célszerű tájékozódni a tábla méreteiről, a táblához járó szoftverekről, a megkívánt projektor fényerőről, a kapcsolódáshoz szükséges kábelezésről, a további bővítési lehetőségekről.

Összegezve:

Az embereket befolyásolja mások viselkedése, más emberek reakciója hatást gyakorol arra, ahogyan gondolkodunk, cselekszünk. A többiek gondolatai, érzései, viselkedése által gyakorolt hatás többnyire pozitív és helyénvaló. Mindezt az oktatásra vetítve elmondhatjuk, hogy az osztály, illetve egy-egy csoport tagjainak kölcsönös interakcióiból, egy kollektív bölcsesség adódhat.
A magyar pedagógiában a kompetencia alapú tanulás új irányvonalakat mutat, a tudás alapú társadalom eléréséhez meg kell tanulni megosztani a tudást, csoportban dolgozni, együttműködni. Az interaktív tábla használatával mindez könnyebben elsajátítható.

Forrás: sulinet.hu