Bevezethető a nem szakrendszerű oktatás - döntött az Országgyűlés200 igen, 165 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el október 19-én az Országgyűlés a közoktatási törvényt érintő módosító javaslatot, amely hatodik osztályig lehetővé teszi a nem szakrendszerű oktatás bevezetését a többcélú oktatási intézményekben.

A nem tantárgyszerű, hanem műveltségi területenként rendszerezett oktatás bevezetéséről az általános iskolai oktatás mellett gimnáziumi, szakiskolai, illetve szakközépiskola feladatokat is ellátó, tehát többcélú oktatási intézmények maguk dönthetnek – írja a Független Hírügynökség.

A tegnap megszavazott törvénymódosítás értelmében önkéntes alapon szervezhető a nem szakrendszerű oktatás első osztálytól a hatodik osztályig a többcélú oktatási intézmények mellett az általános iskolákban is, a kezdő és az alapozó szakaszban, amennyiben a diákok megfelelő intézményben folytathatják tanulmányaikat az első évek után.
A nem szakrendszerű oktatásban a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott kulcskompetenciákat fejlesztik majd, mint az anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, a hatékony és önálló tanulás, esztétika, művészeti tudatosság. Mivel az első hat évfolyamon nem tantárgyakra tagolnák az oktatást, a módosítás szerint lehetővé válik, hogy a tanulók képességeihez és szükségleteihez igazítsák az alapvető készségek fejlesztését.
A közoktatási törvény módosításáról szóló előterjesztést két SZDSZ-es és két MSZP-s képviselő nyújtotta be.

(www.edupress.hu)