50 óra feletti hiányzás esetén felfüggesztik a családi pótlékotA diák ötven óra feletti igazolatlan hiányzását követően az adott település jegyzője elrendeli a gyermek védelembe vételét és felfüggeszti az iskoláztatási támogatást – döntött egyhetes halasztást követően az Országgyűlés június 28-án. A törvénymódosítás szerint tíz óra igazolatlan hiányzás után az igazgató jelzi a problémát a jegyzőnek, aki felhívja a szülők figyelmét a várható következményekre.

A döntéshozók továbbá megszavazták azt is, hogy az Országgyűlés elnöke a törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől – írja az MTI híre alapján a hirado.hu.

A Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) által benyújtott javaslatot 305 igen, 66 nem szavazat és egy tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés. Az augusztus 30-án hatályba lépő rendelkezés a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra bontja a családi pótlékot. Az indítvány szerint, ha egy gyermek a kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul több mint ötven órát mulaszt, az adott település jegyzője elrendeli védelembe vételét és a teljes iskoláztatási támogatás felfüggesztését.
A módosítás rögzíti, hogy ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásairól tíz órát igazolatlanul mulaszt, akkor a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a várható következményekre. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után a jegyző határozatban elrendeli a gyermek védelembe vételét, az eseti gondnok kirendelésé, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás felfüggesztését. Ez utóbbit az önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalják.
A kormány a törvény alapján felhatalmazást kap, hogy a családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló összeg felhasználását rendeletben szabályozza. Az elfogadott jogszabály rögzíti a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának lehetőségét, mely legfeljebb hat hónapra, a döntést követő második hónap első napjával kezdődően rendelhető el. Ebben a jegyző a gyermekjóléti szolgálatot veszi igénybe, mely a megkeresésétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét vizsgálatának eredményéről, és szükség szerint javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.
Ha a családi pótlékot természetbeni formában nyújtják, a jegyző az érintettek megkérdezését követően gondoskodik a pénzfelhasználási terv elkészítéséről. Az összeget többek között tanszerre, utazási bérletre és étkeztetésre lehetne költeni.
A szavazást Pokorni Zoltán, az oktatási, tudományos és kulturális bizottság fideszes elnöke javaslatára halasztották el egy héttel. Pokorni a koherenciazavar feloldásának szükségességével indokolta a halasztást. Az MTI-nek elmondta: egy-két ponton, különösen a gyámhivataloknak szabott feladatok tekintetében pontosítani kell a definíciós rendszert.
(Forrás: Edupress, MTI, hirado.hu)
(www.edupress.hu)