A szülők sem vétózhatják meg szeptembertől a második évfolyamos gyermekeik buktatását – fogadta el a közoktatási törvény módosítását az Országgyűlés június 5-én. A javaslat szerint továbbá az iskolák maguk dönthetik el, hogy érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel minősítik-e a tanulók teljesítményét

– írja az MTI híre alapján az Origo. A változások szeptember 1-től lépnek hatályba.

A közoktatási törvény hétfői módosítása szerint a nevelőtestület megítélésétől függően második osztály végétől ismét évismétlésre kötelezhetők a diákok, a szülő pedig nem vétózhatja meg a döntést. Kitétel azonban, hogy a diák csak akkor buktatható meg, ha a tanulmányi követelményeket az igazolt és igazolatlan mulasztások miatt nem tudta teljesíteni. A módosítást 301 igen és 61 nem szavazat mellett fogadta el az Országgyűlés. Az MSZP és az LMP azonban elutasította a javaslatot.
Változik továbbá a szöveges értékelés rendszere is. Ugyan Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár eredeti javaslata a második osztály végétől kötelezte volna arra a pedagógusokat, hogy érdemjeggyel értékeljék a diákokat – amely mellett az iskola dönthetett volna arról, hogy az érdemjegy mellett használja-e a szöveges értékelést -, az elfogadott módosítás szerint az iskola dönthet arról, hogy az értékelés mely módját alkalmazza. Az eredeti javaslathoz hasonlóan fennáll annak a lehetősége is, hogy a két módszert egyszerre alkalmazzák a tanárok.
Iskolaváltáskor vagy egyéb indokolt esetben a szülők kérésére azonban kötelesek arra a pedagógusok, hogy osztályzással értékeljék a fiatalokat. A szöveges értékelés osztályzatokra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. Az iskola pedagógiai programjában azokat a tananyagokat, tantárgyakat is meg lehet határozni, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, és az iskola eltekinthet a magatartás és szorgalom minősítésétől is.
A változtatások szeptember 1-től lépnek hatályba. Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, azok év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és a fenntartó hozzájárulásával a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az intézmények, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe december 31-ig építik be.

Az évismétlés 2004 előtt az alsó tagozatos gyerekek kevesebb mint egy százalékát érintette – írja az fn.hu.
(Forrás: fn.hu, MTI, Origo)

(www.edupress.hu)