Az IMIP kötelező eleme az intézményi teljesítményértékelés rendszere!A pedagógusok és egyéb közoktatási alkalmazottak kötelező teljesítményértékelésének dokumentumai című kézikönyvünk és a hozzá tartozó CD kiemelt célja éppen az, hogy igazán hathatós, elsősorban gyakorlati segítséget nyújtsunk Önnek abban, hogy kialakíthassa az intézménye számára legmegfelelőbb teljesítményértékelési rendszert!

 

A pedagógusok általában igénylik, hogy a vezető időközönként elismerje az oktató-nevelő munkában nyújtott erősségeiket, hogy érezhessék a megbecsülést. A pedagógusoknak erre − kevés kivételtől eltekintve, akiknek önértékelése stabil és magabiztos − nagy szükségük van ahhoz, hogy mindennap emelt fővel mehessenek be az osztályterembe, ne érezzenek bizonytalanságot, hogy vajon elégedettek-e munkájukkal.

Általában is fontos a pozitív visszacsatolás minden embernek, akinek vannak felettesei, akik ellenőrizhetik, értékelhetik a munkájukat. De miről is lehet és érdemes a pedagógus munkájában visszacsatolni? Mi az, amely egyértelműen értékelhető a mindennapi pedagógiai gyakorlatban?

A közoktatás minősége, eredményessége, hatékonysága az elmúlt évtizedben Magyarországon is a figyelem középpontjába került. Ennek hatására alakult ki az elmúlt évtizedben egy öszszehangolt irányítási rendszer, a közoktatás minőségértékelési rendszere. A Közoktatási törvény 40. § (12) bekezdése tartalmazza, hogy az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjai, az értékelés rendje szerepeljen az intézményi minőségirányítási programban.

A pedagógus teljesítményértékelési rendszerek többféle, egymástól alapjaiban eltérő megközelítést alkalmaznak, tekintettel arra, hogy a teljesítmény összetevői külön is vizsgálat tárgyát, értékelési területet képezhetnek.

A pedagógusok és egyéb közoktatási alkalmazottak kötelező teljesítményértékelésének dokumentumai című kézikönyvünk és a hozzá tartozó CD kiemelt célja éppen az, hogy igazán hathatós, elsősorban gyakorlati segítséget nyújtsunk Önnek abban, hogy kialakíthassa az intézménye számára legmegfelelőbb teljesítményértékelési rendszert!

Amennyiben szeretne megtudni többet termékünkről, kérem látogasson el a weboldalunkra!

http://forum-media.hu/products/hun/a_pedagogusok_es_egyeb_kozoktatasi_alkalmazottak_kotelezo_teljesitmenyertekelesenek_dokumentumai_2010/a_pedagogusok_es_egyeb_kozoktatasi_alkalmazottak_kotelezo_teljesitmenyertekelesenek_dokumentumai_2010.php?akcio_id=604