A jövőben szigorúan ellenőrzik az alapítványi iskolákatA parlament még a tavalyi évben fogadta el azt a módosító indítványt, amely több változást is érvénybe léptet, így július 1-jétől a nem állami és nem önkormányzati iskolák például rendszeres törvényességi ellenőrzésre számíthatnak – olvasható a Magyar Nemzetben.

Emellett speciális támogatást kapnak a kiemelkedő feladatot ellátó intézmények, de megszűnik a tanárok szakkönyvvásárlási támogatása, és emelkedhet a művészeti iskolák térítési díja.

A módosító indítvány értelmében január 1-jétől azokkal az intézményekkel is köthet kiemelt támogatással járó közoktatási megállapodást az oktatásért felelős miniszter, amelyek ugyan nem országos vagy térségi beiskolázásúak, de kiemelkedő jelentőségű feladatot látnak el.
Emellett hatályba lépett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása is, így a közoktatási intézményekben megszűnik a magasabb vezetői munkakör, az intézményvezetők pedig az eddigi határozatlan idő helyett öt évre megbízott vezetőkké válnak.
Keményen fellép a fantomalapítványokkal szemben a közoktatási törvény július 1-jétől: a nem állami, nem önkormányzati fenntartású iskola indítását immár szigorú feltételekhez kötik. A jövőben már csak akkor kaphatnak működési engedélyt, ha előre biztosítják az iskola működéséhez szükséges feltételeket. Az engedélyt a jegyző helyett a kormányhivatalok megyei oktatási osztályai adják majd ki, valamint két évenként törvényességi ellenőrzést tartanak majd az iskolákban.
Megszűnt a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása is, az indoklás szerint azért, mert a fenntartók számára komoly anyagi gondot jelentett annak teljesítése. Ezzel szemben viszont visszaállították a továbbképzésekre fordítható normatív támogatási rendszert.
A salátatörvényének elfogadása elhalasztotta a kötelező óvodai felvétel őszi bevezetését, így az intézményfenntartók csak 2012 őszétől lesznek kötelesek minden három év feletti jelentkezőnek helyet biztosítani. Változás továbbá az is, hogy a jövő tanévtől emelkedik a tehetséggondozó alapfokú művészetoktatási intézmények által elkérhető térítési díj felső határa. Az intézmények ősztől a folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 százalékát kérhetik el a 18 év alatti tanulóktól, míg 40 százalékát a 18 év felettiektől.
A módosító javaslat értelmében szeptember 1-jétől az Oktatási Hivatal, illetve annak regionális igazgatóságai által ellátott közoktatási hatósági feladatok is a kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.
(Forrás: Magyar Nemzet)
(www.edupress.hu)