Egy hét múlva véget ér a 2008-as felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési időszaka, a mesterképzésekre való jelentkezés határideje március 15. Mivel ez a határidő munkaszüneti napra esik, ezért a következő munkanap, március 17-én éjfélig nyújtható be jelentkezés.  Érdemes élniük a lehetőséggel azoknak, akik kiegészítenék korábbi főiskolai végzettségüket, idén már nagy számban indulnak mesterképzési szakok.
    
A jelentkezők összesen mintegy 120 mesterképzési szak 615 meghirdetése közül kereshetik meg a számukra legmegfelelőbbet, természetesen figyelni kell arra, hogy a végzettségük elfogadható legyen az adott szakon. Az idei év sajátossága és ezt érdemes a mesterképzésben továbbtanulni vágyó, főiskolai oklevéllel rendelkezőknek, illetve a néhány alapképzési szakon végzetteknek, is kihasználni, hogy a többciklusú képzés első ciklusában, az alapképzésben végzettek nagy számban csak jövőre, 2009-ben szereznek diplomát, és várhatóan akkor célozzák meg a mesterképzéseket.

Figyelni kell a rangsorolásra
Ha valaki más képzési szinten meghirdetett képzésekre – alapképzésre, egységes osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakképzésre – is beadta jelentkezését február 15-ig, de még további mesterképzésekre kíván jelentkezni, annak egységes rangsorba kell rendeznie a „régi” és az újonnan megjelölt szakjait és az így kialakított teljes sorrendet kell feltüntetnie az újonnan beadott jelentkezési lapján. A felvételi eljárás díját természetesen csak az újonnan választott szakok után kell befizetni.
Akit kizárólag a mesterképzések érdekelnek, és nem adott be jelentkezési lapot február 15-ig, annak egyszerű a dolga: kiválasztja, majd a kért elbírálási sorrendbe rendezi a kiválasztott mesterképzéseket, kitölti a jelentkezési lapot és befizeti az eljárási díjat.
A felvételi eljárás alapdíja kilencezer forint, ezért az összegért három jelentkezés megjelölésére van lehetőség. Az ezen felül megjelölt további jelentkezésenként az alapdíjon felül két-kétezer forint kiegészítő díjat kell fizetni.

Elektronikusan és postai úton is lehet jelentkezni
A mesterképzésre március 17-ig jelentkezők szintén választhatnak, hogy postai úton vagy elektronikusan, a www.felvi.hu oldalon elérhető e-felvételi felületen keresztül nyújtják be jelentkezésüket. Az utóbbi megoldást választóknak március 21-ig kell hitelesíteniük jelentkezésüket, amelyet az Ügyfélkapun keresztül vagy a felületről kinyomtatott, az Oktatási Hivatalnak címzett hitelesítő adatlap aláírásával és visszaküldésével (a 1380 Budapest, Pf. 1190 címre) tehetnek meg.
(www.edupress.hu)