Augusztus végén újra beindulnak a pedagógus-továbbképzésekBár az új tanév csak szeptember 1-jén kezdődik a diákok számára, a pedagógusok már augusztusban készülnek az iskolakezdésre a tanév eleji értekezletekkel, a következő évi óravázlatok írásával. Emellett számos pedagógus vesz részt ebben az időszakban továbbképzéseken, ezt bizonyítja, hogy a nyári leállást követően augusztus végén ismét rengeteg szakmai tanfolyam indul.

Az Oktatási Hivatal (OH) honlapjáról elérhető Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszer szerint csak augusztusra 213 olyan tanfolyamot hirdetnek, amelyek révén teljesíthető a tanárok számára a hétévente kötelező 120 órányi továbbképzés.

 

A pedagógusok számára hétévente 120 óra továbbképzés teljesítése kötelező. Az akkreditált tanfolyamok között hatalmas a választék, és az utóbbi években rengeteget változott az igény a kurzusok témáját illetően. Míg 2006-ban még a műveltségi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó továbbképzések álltak népszerűség szempontjából az első helyen, addig mára a top 10-be sem kerülnek be a szaktárgyi tematikájú tanfolyamok. A pedagógia területén végbemenő módszertani megújulás ugyanis a továbbképzések tartalmát tekintve is nyomot hagyott: a legnépszerűbb terület már 2009 óta a pedagógiai módszerek, 2011-re pedig az első tízben az infokommunikációs technológia, a számítástechnika, a tanulói értékelés, az integrálás, az erőszak- és konfliktuskezelés is megtalálható. Míg pár évvel ezelőtt a történelem, vagy a magyar nyelv és irodalom is szerepelt a leggyakoribb tanfolyamok között, mára látható, hogy a hangsúly az oktatásról a nevelés felé tolódott a továbbképzéseket illetően, illetve a már említett új módszertanok miatt, például a digitális taneszközök okán, egyre inkább szükség van a pedagógusok számítástechnikai ismereteinek bővítésére is. Az augusztusban meghirdetett képzések között nagy számban találhatók tehetséggondozással, digitális tanulással, például elektronikus tananyagfejlesztéssel, vagy a digitális tábla használatával, illetve a hatékony kommunikáció segítésével foglalkozó tanfolyamok.
Azt hogy az óvónők, a tanítók és a tanárok milyen akkreditált tanfolyamokat végeznek el, az oktatási intézmény igazgatója döntheti el, az általa szükségesnek ítélt kompetenciák, vagy a pedagógus kérése alapján. A pedagógus-továbbképzések indításához fontos kritériumoknak kell megfelelni, hiszen az alapítási kérelemnek részletesen tartalmaznia kell többek között a tanfolyam célját, tartalmát, illetve egy tematikus tervet a minimum 30 óráról. Az akkreditáció azért fontos, mert a szakértők, és a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Testület által szakmailag átnézett és javasolt, az oktatásért felelős miniszter által engedélyezett tanfolyamok kerülnek fel a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer honlapján található Jegyzékbe. A lista tehát kizárólag azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek beleszámíthatnak a gyakorló pedagógusok számára hét év alatt kötelezően teljesítendő 120 órás óraszámba. Ezért is hasznos a jegyzék, ahol téma, időpont és hely szerint is lehet keresgélni a kurzusok között.
A továbbképzések alapítási engedélyének érvényessége öt évig tart, minden évben azonban kötelező a minőségbiztosítás, illetve az OH szakértői is megvizsgálhatják, hogy a tanfolyamok rendben zajlanak-e, mint ahogy ez az idén tavasszal is megtörtént. „A szakértők pozitív tapasztalatokkal gazdagodtak a még folyamatban lévő tanfolyamok látogatása során. Az órák hasznosak, jól felépítettek voltak, kellemes légkörben teltek. A szervezők az ellenőrzést a fejlődés egyik lehetőségeként fogták fel” – számolt be a tapasztalatokról Rostáné Zentai Ildikó, az OH Pedagógus-továbbképzési Osztályának vezetője, aki azt is elmondta, a kérelmezés és engedélyezés, illetve a Jegyzékre való felkerülés az elektronikus felületnek köszönhetően folyamatos, ezért a pedagógusok könnyen figyelemmel kísérhetik, hogy mikor, milyen képzésekre jelentkezhetnek.
(www.edupress.hu)