Ombudsman: az iskoláknak tájékoztatniuk kell a különálló szülőketSzabó Máté ombudsman szerint sérti a jogbiztonság követelményét, hogy az oktatási intézmények maguk döntik el, tájékoztatják-e a különélő szülőt a gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. A biztos felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hívja fel a közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét a törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére.

 

A családjogi törvény rendelkezéseire hivatkoznak azok az iskolák, amelyek csak a gyermeket nevelő, szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adnak információt – olvasható az Országgyűlési Biztos Hivatala által kiadott közleményben. A családjogi törvény értelmében a szülői felügyeleti jogot az a szülő gyakorolja, akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte. A különélő szülő felügyeleti joga pedig – a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével – szünetel. A szülők közös döntését igénylő lényeges kérdésnek számít a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.
A közoktatási törvény szülői jogként nevesíti a részletes és érdemi tájékoztatást a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről. Szülői kötelezettség a gyermek fejlődésének, tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, a segítségnyújtás a gyermek kötelességeinek teljesítéshez. A közoktatási törvény nem tesz különbséget a szülői felügyeletet gyakorló, illetve a szülői felügyelet szüneteltetése hatálya alatt álló szülő között – emlékeztet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Álláspontja szerint információk hiányában a különélő szülő nem tud megalapozottan állást foglalni a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztásához szükséges, közös döntést igénylő kérdésekben, valamint nem tud eleget tenni a közoktatási törvényben foglalt jogainak és kötelezettségének sem.
A biztos szerint a közoktatási törvény rendelkezései alapján az oktatási intézmények a gyermek magatartására, szorgalmára és előmenetelére vonatkozó tájékoztatást – kérelemre – megkülönböztetés nélkül kötelesek megadni a szülői felügyelet gyakorló és a szülő felügyelet szüneteltetésének hatálya alatt álló szülőnek. A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő azonban az információk birtokában is csak a családjogi törvényben szabályozott kérdésekben jogosult döntést hozni. Az egységes jogalkalmazás érdekében Szabó Máté felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét hívja fel a törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére – áll a közleményben.
(Forrás: MTI)
(www.edupress.hu)