Konferencia az empátiáról nem csak pedagógusoknak„Empátiával a harmonikus világért” mottója a II. Országos Szakmai Konferenciának. A konferencia fővédnöke Dr. Buda Béla pszichiáter, pszichológus. A konferencia helyszíne: Corvin Művelődési Ház (1165 Budapest; XVI. kerület, Hunyadvár utca 43/B.)

A konferenciát a szervezők olyan szakemberek közreműködésével hozták létre, akik az emberi együttélés harmóniájáért tevékenykednek nap, mint nap. Az esemény megnyitójára 2011. október 13.-án kerül sor, a konferenciát megnyitja Kovács Péter országgyűlési képviselő, a konferenciának Budapesten helyt adó kerület polgármestere.

Igazi aktualitása van a konferenciának, szeptember elején a Népszabadság „Miért ez a pesszimizmus?” című cikkében olvashattuk, hogy Magyarországon 18 százalékos az úgynevezett elégedettségi index, szemben a térség egészének átlagával, ami 43 százalék. A felmérésbe bevont öt nyugat-európai országban – Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Svédországban – pedig 72 százalék. Magyarország további sajátossága, hogy a megkérdezettek többsége abban sem hitt, hogy gyerekeinek jobb lesz. A következő generációk jobb jövőjével kapcsolatos index 30 százalék alatt maradt, a közép- és kelet-európai országok és a szovjet utódállamok átlaga 50 százalék.

Konferencia az empátiáról nem csak pedagógusoknakGerő András szerint: „a változáshoz önzés helyett több individualizmusra lenne szükség. Olyan emberek változtathatnak a pesszimista panaszkultúrán, akik meg mernek küzdeni az irigységgel, ki merik bontakoztatni a személyiségüket és ki mernek állni az eredményeikkel, akik mernek büszkék lenni.” A konferencia szervezőinek éppen ez volt a célja, hogy bemutassák, hogy lehetséges ennek az állapotnak az elérése, többek között az empátia segítségével.

A szervezők felkérték a konferencia nyitó előadására Dr. Buda Béla pszichiáter fővédnököt, melynek címe Empátia – család – emberi fejlődés. A szakmai alapok után a gyakorlat következik óvónők, tanárok beszélnek arról, hogy milyen csodákra képes az együttműködő kommunikáció.

Különleges műsorszámban gyönyörködhetnek a résztvevők a Gyöngyvirág tánccsoport előadását figyelve. A táncosok értelmi fogyatékos felnőttek, és különleges kapcsolódásuk van a szervezőkkel. Katona Erzsébet gyógypedagógus XVIII. kerületi középsúlyos értelmi fogyatékos csoportjában Börönte Márta volt a hitoktató, mindkettőjük volt tanítványai táncolnak most a csoportban. Kedvesen csengő hangú ép társaik kamaraénekük zenéjével kápráztatja el a résztvevőket, ezért is írták a meghívóra a szervezők „ének a szíveknek”.

Az integráció témakörét is érinti a konferencia. Egy szülő elmeséli autista gyermekének történetét, azt, ahogyan az empátia segítségével leomlanak a közénk épült falak. Közoktatási szekértő beszél majd arról, hogy ma integráltan szegregálva élnek-e ma a magyar közoktatási rendszerben a fogyatékos gyermekek.

Bemutatásra kerül a „Párbeszéd szívtől szívig” akkreditált önismereti tréning. A program az önismeret segítségével a verbális konfliktusok megelőzéséhez és a már kialakult konfliktus moderálásához nyújt gyakorlati segítséget. Gyógypedagógia modulja segíti az integrált oktatásban tanítókat a sikeres elfogadás, befogadás megvalósításában.

Az empátia megéléséhez vezető új utakról is szó lesz abban az előadásban, amely azt mutatja be, hogy a ló hogyan tud segíteni az emberi kommunikációban.  Egy spirituális pszichológus előadásában rámutat arra, hogy minket a gyermekeink tanítanak szeretni.

A konferencia záró részében kerekasztal beszélgetés során minden előadónak a résztvevők kérdéseket tehetnek fel, vagy akár elmondhatják véleményüket, érzéseket, benyomásaikat.

A konferenciát Budapest XVI. kerületi Önkormányzata és a TUDÁS FM rádió támogatja. Az interneten fogható Tudás FM rádió élőadásban közvetíti a konferenciát.

Katona Erzsébet gyógypedagógus szerint a legnagyobb baj, hogy az önbizalomhiány igen nagy a felnőtt emberek körében is, önismeretük kevés, énvédelmük igen sérülékeny, kevés eszközt alkalmaznak, és ezért inkább tűrnek és szenvednek. „Az optimizmus tanítható olvastam a napokban és elgondolkoztam.” – mondta Katona Erzsébet. – „Gyálon tanítottam összevont osztályban fogyatékos és roma (hátrányos helyzetű) tanulókat a gyógypedagógiai tagozaton. Minden nap megküzdöttem azért, hogy taníthassak, hogy ne legyen verekedés. Az egyik irodalom órán egyszer csak valami mókás dolgot mondott az egyik gyerek és elnevettem magam, hangosan felkacagtam! Ekkor döbbent csend lett az osztályban. A roma gyerekek elképedt arccal ültek és megkérdezte az egyik gyerek: „Háta maga mit csinál?” Maga részeg, hogy nevet hangosan?!” Szavaiban a lenézés, a döbbenet és a megvetés mind-mind benne volt. Én is megdöbbentem, hogy egyetlen nevetésből, hogyan lehet azt gondolni, hogy valaki részeg! Akkor jöttem rá, hogy én még sohasem nevettem közöttük, ebben az osztályban a mosoly bűn volt! Ez ugyan nem ma volt, de élénken él az emlékezetemben, és mindig vigyázok rá, hogy bárkivel találkozzam is, az első pillanattól kezdve mosolyogjak, legalább egy picit, hogy a komorság falait legalább én ne építsem.”

A szervezők rendszeresen tartanak tréningeket, melyeket mindig önismereti gyakorlatokkal kezdik, és valójában ekkor derül ki szinte mindig, hogy mivel az egyén a társak visszajelzéséből építi fel az önképét, bizony ez a kép nem ugyanaz, mint amit önmagáról alkot. A „tükörtartás” bizony elég kemény, amikor ez egyik mélyen hívő pedagógus kolléga szembesült a tréningen egy gyakorlat elemzése kapcsán azzal, hogy valójában milyen agresszívvá vált az utóbbi időben. Sírva fakadt, de ugyanakkor sikerült megértenie, hogy személyiségtípusa tárgyszerűen orientált. Így számára mások érzései nem tűnnek fel, illetve nem úgy fogadja, értelmezi, ahogyan azt elvárja egy olyan társa, aki gyengédségre vágyik és nem annak megállapítására, hogy az új cipő az esetek 90%-ban feltöri a lábat és fájdalmat okoz.

Gondoljunk bele micsoda küzdelem ez egy olyan embernek, aki tanár, és nem tudta magáról, hogy miért csak a „tényeknek hisz” és nehezen viseli, ha valaki „túloz”, azaz nem százalékot mond, hanem csak azt, hogy jó nagy, és még csak nem is matek órán. Ma már megérti Ő is, hogy igen, van, aki mást ért egy szó alatt, és másképpen is jól érezheti magát valaki egy közösségben, mint ahogyan azt mi tesszük,  és ez nem jó és rossz kérdése.   Amikor a saját eszköztárunk hiányossága miatt az „azt gondoljuk, hogy ő azt gondolja” játékot játsszuk, nem tudhatjuk meg azt, hogy a másik embernek mi volt érzése, a szükséglete, és ehhez képest mi mit adtunk, vagy vettünk el.

A konferenciáról bővebben itt található információ:

http://oriasveszely.blogspot.com/2011/08/meghivo-ii-orszagos-szakmai.html

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” Paulo Coelho

 

 


 

 

„Párbeszéd szívtől szívig” ­– az együttműködő kommunikáció, önismereti tréning pedagógusok számára

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
Alapítási és indítási engedély száma: OKM – 4/276/2009.
FAT lajstromszám: PLB-1297

A tréningprogram a verbális konfliktusok megelőzéséhez és a már kialakult konfliktus moderálásához nyújt gyakorlati segítséget (nem csak) tanárok számára.

  • A tréning során a pedagógusok saját erősségeinek feltárása mellett olyan eszközrendszert kapnak, amely segíti a további folyamatos önfejlődést, támogatást kapnak az ön-és társismerethez, megtapasztalják az együttműködő kommunikáció előnyét.
  • Az önismeret elősegítése érdekében több tesztet is kitöltenek a résztvevők.
  • A pedagógusok saját élményt szereznek a viták, konfliktusok rendezésében használt kommunikációs stílusukról és azok hatásáról, és az eredményes, a problémamegoldást előtérbe helyező módszerekről.

 

Alapvetően az önmagukkal harmóniában lévő, kiegyensúlyozott személyiségű tanárok tudják biztosítani a tanulóknak a partneri viszonyon alapuló együttműködő kommunikációt. Különösen jelen körülmények között van ennek jelentősége, amikor az integráció jelen van az oktatási intézményekben. Együttnevelhető a tanulásban akadályozott, autista, értelmileg akadályozott, érzékszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, roma, különféle nemzetiségű diák.

 

  • Programunk a pedagógus továbbképzésekben egyedülálló, mert tartalmaz egy speciális gyógypedagógiai modult, ahol saját élményt szerezhetnek a tanárok a másság, a kirekesztés, a befogadás, a csökkent teljesítőképesség érzéseiről és a megsegítés lehetőségeiről.

 

A tréning modulrendszerben épül fel, kimondottan gyakorlatorientált. A változatos csoportbontás lehetőséget ad az együttműködési, kommunikációs képességek, készségek, az érzelmi intelligencia fejlesztésére.

 

  • A gyakorlatok elemzése során kerül a feldolgozott elmélet tudati szintre és fogalmazódhatnak meg általánosan használható ismérvek. A tréningen folyamatos a visszajelzések adása-kapása, amely állandó dinamikus csoportmunkát eredményez.
  • A reflexiós levél megírása a záró feladat, a tanfolyamon tanultak alapján egy saját élmény leírása. A tanfolyamzáró értékelő lap kitöltése a legutolsó alkalommal történik, a tanúsítvány átadására is ekkor kerül sor.
  • A tanfolyam díja: 95.000 Ft/fő *

 

*A díj nem tartalmazza az esetleges terem bérlet, illetve az utazás, szállás költségeit 2 fő tréner részére

 

A tréninget szeretettel ajánljuk pedagógusok számára, bármilyen korosztályú tanulókkal foglalkoznak is, bármilyen körülmények között oktatnak-nevelnek.

Érdeklődését, jelentkezését várjuk e-mailben: trening@alitera.hu

Ön legyen még sikeresebb pedagógus!

Üdvözlettel:

Katona Erzsébet
06-30-5858-197
http://oriasveszely.blogspot.com